Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

24/09/2018

Thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 (ban hành theo Quyết định số 2708/QĐ-BTP ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); Quyết định số 326/QĐ-BTP ngày 01/03/2018 của Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 phê duyệt Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2018 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 (Chương trình 585), ngày 21/9/2018, Bộ Tư pháp phối hợp với Viện Khoa học chính sách và pháp luật tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình.


Trong thời gian 01 ngày, các đại biểu tham dự Hội nghị đã nghe 02 báo cáo viên là Tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Anh - Trưởng Bộ môn Kỹ năng tư vấn pháp luật, Học viện Tư pháp và Thạc sỹ Tô Thị Thu Hà, Trưởng phòng Phòng Quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật giới thiệu các Chuyên đề về hoàn thiện pháp luật về hợp đồng thương mại và giải quyết tranh chấp thương mại bằng phương thức ngoài tố tụng tòa án; một số nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho doanh nghiệp và trao đổi, giải đáp vướng mắc thực tiễn của doanh nghiệp./.
Các tin đã đưa ngày: