Thông báo về việc tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018

07/11/2018

Thực hiện Quyết định số 2552/QĐ-BTP ngày 09/10/2018 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018, Bộ Tư pháp, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương phối hợp với các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Buổi Lễ được tổ chức tại Hội trường Bộ Quốc phòng, số 7 phố Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, thành phố Hà Nội với sự tham dự của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.
Để tổ chức thành công buổi Lễ, tạo sự lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong toàn xã hội, đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, góp phần quan trọng cho sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương thực hiện tiếp sóng trực tiếp Đài Truyền hình Việt Nam Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 vào 20h00 ngày 09/11/2018 (thứ Sáu).
Bộ Tư pháp giao Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Điện thoại: 024.62739468/0984803599 - Đồng chí Phạm Thị Thanh Nga) làm đầu mối phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao.
Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.
Các tin đã đưa ngày: