Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương kiểm tra công tác PBGDPL tại tỉnh Quảng Ngãi

11/12/2018

Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương (Hội đồng Trung ương) năm 2018, ngày 10/12/2018, Đoàn kiểm tra của Hội đồng Trung ương do đồng chí Lê Vệ Quốc - Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp, Trưởng Ban Thư ký Hội đồng Trung ương làm Trưởng đoàn và thành viên là đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Dân chủ và Pháp luật - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tuyên giáo - Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính, Vụ Pháp chế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp đã kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại tỉnh Quảng Ngãi.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, Đoàn kiểm tra đã làm việc với Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Sơn Tịnh và Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh. Dự buổi làm việc tại Hội đồng phối hợp tỉnh có đồng chí Nguyễn Trung Tập, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng, Giám đốc Sở Tư pháp và các thành viên Hội đồng.

Theo báo cáo, công tác xây dựng, ban hành văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn về PBGDPL được quan tâm thực hiện. Hội đồng phối hợp tỉnh đã tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 quy định một số mức chi có tính chất đặc thù trong công tác PBGDPL và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh; trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND ngày 31/7/2014. Ủy ban nhân dân đã ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch PBGDPL năm 2018. Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, 21 sở, ngành của tỉnh và 14/14 huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn. Hội đồng phối hợp tỉnh, 13/14 Hội đồng cấp huyện đã được kiện toàn và ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Toàn tỉnh hiện có 201 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 229 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 1.636 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật định kỳ được tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động.

Nội dung PBGDPL tập trung vào các văn bản luật mới ban hành, văn bản luật thiết thực với đời sống, công tác của người dân với nhiều hình thức PBGDPL như: Phổ biến pháp luật trực tiếp (tổ chức 9.160 cuộc thu hút 1.007.069 lượt người dự); tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật (tổ chức 345 cuộc thi thu hút hơn 84.951 lượt người dự thi); phát hành miễn phí tài liệu pháp luật (195.450 tài liệu pháp luật); PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng (11.435 tin, bài); đài truyền thanh cấp xã (9.885 lần phát sóng); thông qua khai thác Tủ sách pháp luật; tuyên truyền, cổ động trực quan bằng áp phích, băng rôn, khẩu hiệu; sinh hoạt các loại hình Câu lạc bộ pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý. Tỉnh còn nhân rộng mô hình sinh hoạt “Ngày Pháp luật” hằng tuần, hằng tháng tại cơ quan, đơn vị gắn với giới thiệu, phổ biến nội dung cơ bản của văn bản pháp luật mới ban hành. Công tác PBGDPL trong nhà trường được triển khai thực hiện nền nếp qua chương trình chính khóa và ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp gắn với thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” đến năm 2021. Công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù được quan tâm thực hiện, tập trung vào đối tượng là người dân ở vùng sâu, vùng xa, ngư dân, đồng bào dân tộc thiểu số, người lao động trong khu công nghiệp, đối tượng vi phạm pháp luật. Tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam như: tổ chức mít tinh, hội thảo; cổ động trực quan; qua các tin, bài, chuyên mục trên báo chí của tỉnh; tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự”; tổ chức khen thưởng 45 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong xât dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật…

Từ thực tiễn đã có một số mô hình PBGDPL có hiệu quả thời gian qua như: Mô hình phiên tòa giả định, mô hình “Mỗi ngày học một điều luật, mỗi tuần học một văn bản luật”…Năm 2018, kinh phí cho công tác PBGDPL được cấp cho Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh là 1,3 tỷ đồng và 200 triệu đồng kinh phí hỗ trợ tuyên truyền về an toàn giao thông. Ở cấp huyện, kinh phí PBGDPL từ 100 triệu đến 500 triệu đồng; cấp xã kinh phí PBGDPL từ 5 triệu đến 20 triệu đồng. Thông qua công tác PBGDPL đã góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức pháp luật của người dân, hạn chế tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế, trong đó chất lượng hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật chưa đồng đều, một số còn hạn chế về kỹ năng, phương pháp PBGDPL. Sự phối hợp giữa một số cơ quan, tổ chức là thành viên Hội đồng chưa thường xuyên. Kinh phí, trang thiết bị cho công tác PBGDPL còn hạn chế. Hoạt động xã hội hóa về PBGDPL còn gặp nhiều khó khăn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL chưa được triển khai rõ nét.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra tại Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Quảng Ngãi, đồng chí Lệ Vệ Quốc - Trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp của tỉnh đã đạt được trong thời gian vừa qua, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu nâng cao hiểu biết pháp luật của người dân và yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đồng chí đề nghị cần tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức là thành viên Hội đồng. Chú trọng tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng PBGDPL cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL; xây dựng, đánh giá, nhân rộng các mô hình, hình thức PBGDPL có hiệu quả với từng đối tượng. Tỉnh cần tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí và tăng cường xã hội hóa công tác PBGDPL, phát huy trách nhiệm xã hội của luật gia, luật sư tham gia PBGDPL. Hội đồng phối hợp tỉnh cần sớm xây dựng, ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2019 sát với yêu cầu thực tiễn, trong đó tập trung phổ biến các lĩnh vực, nội dung pháp luật được dư luận xã hội và người dân trên địa bàn quan tâm.
           Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: