Tọa đàm “Phát huy vai trò các tổ chức, chính trị - xã hội tại cơ sở trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”

11/12/2018

Thực hiện Kế hoạch số 1284/KH-BTP ngày 18/4/2018 của Bộ Tư pháp về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017 – 2021” năm 2018, Quyết định số 797/QĐ-BTP ngày 20/4/2018phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn; các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2018, ngày 05/10/2018, tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Bộ Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình tổ chức Tọa đàm “Phát huy vai trò các tổ chức, chính trị - xã hội tại cơ sở trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”

Tham dự Tọa đàm có các đồng chí đại biểu đại diện cho Lãnh đạo Sở Tư pháp, lãnh đạo, chuyên viên Phòng PBGDPL thuộc Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp; cán bộ chủ chốt cấp xã, tuyên truyền viên pháp luật… tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật các tỉnh khu vực phía Bắc thuộc phạm vi triển khai Đề án. Đồng chủ trì buổi Tọa đàm, có đồng chí Ngô Quỳnh Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp và đồng chí Bùi Văn Vình, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình.

Tại Tọa đàm, trên cơ sở xác định vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, đánh giá về những kết quả đạt được cũng nhưnhận diện những khó khăn, vướng mắc, tồn tạitrong công tác phối hợp giữa cơ quanquản lý nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật tại địa bàn cơ sở. Đa số các ý kiến phát biểu đều nhấn mạnh đến những khó khăn, vướng mắc về nguồn nhân lực thực hiện còn thiếu về số lượng, hạn chế về chất lượng, hiệu quả hoạt động; nguồn kinh phí bố trí trong triển khai công tác còn hết sức khiêm tốn, đặc biệt là một số tỉnh miền núi phía Bắc; tính hình thức trong cơ chế phối hợp hoạt động giữa cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật…

Phát biểu kết luận Tọa đàm, đồng chí Ngô Quỳnh Hoa ghi nhận những ý kiến trao đổi thẳng thắn của các đại biểu tham dự tọa đàm; chia sẻ những khó khăn với các địa phương trong triển khai công tác PBGDPL, đồng thời đề nghị Lãnh đạo Sở Tư pháp, lãnh đạo, chuyên viên Phòng PBGDPL thuộc Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp; cán bộ chủ chốt cấp xã, tuyên truyền viên pháp luậttiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp xã hội hóa, nâng cao chất lượng nguồn lực thực hiện, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn với các tổ chức chính trị - xã hội tại địa bàn cơ sở... Về phía Bộ Tư pháp, sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất chỉnh lý, hoàn thiện về mặt thể chế, chính sách; có sự điều chỉnh trong cách thức tổ chức, điều hành, quản lý để tạo cơ chế thuận lợi phát huy hiệu quả vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thời gian tới.
Buổi Tọa đàm thu được nhiều kết quả tích cực, góp phầngiúp Bộ Tư pháp triển khai công tác quản lý nhà nước về PBGPDL ngày càng thiết thực hơn, đi vào chiều sâu, hiệu quả và có chất lượng.
Các tin đã đưa ngày: