Tọa đàm truyền hình: Những điểm mới bảo đảm quyền con người trong Bộ luật Hình sự năm 2015

13/12/2018

Ngày 6/11/2018, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật phối hợp với Báo pháp luật Việt Nam điện tử tổ chức Chương trình Tọa đàm về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp trên Truyền hình pháp luật với chủ đề “Những điểm mới bảo đảm quyền con người trong Bộ luật Hình sự năm 2015(sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Có hiệu lực từ 01/01/2018, Bộ luật Hình sự năm 2015 được đánh giá là có nhiều điểm mới bảo đảm quyền con người. Những điểm mới đó là gì, quyền con người được bảo đảm nhiều hơn ở Bộ luật này được thể hiện như thế nào? Mời quý vị cùng lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi với ông Trần Văn Dũng – Phó vụ trưởng vụ Pháp luật Hình sự hành chính – Bộ Tư pháp – về vấn đề này.
http://baophapluat.vn/hoi-dap-phap-luat/nhung-diem-moi-bao-dam-quyen-con-nguoi-trong-bo-luat-hinh-su-nam-2015-429249.html
Các tin đã đưa ngày: