Bộ Tư pháp hướng dẫn tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019

17/01/2019

Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; tiếp tục giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân; kiềm chế đến mức thấp nhất tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tai nạn và vi phạm trật tự, an toàn xã hội do thiếu hiểu biết pháp luật, ngày 16/01/2019, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 208/BTP-PBGDPL hướng dẫn tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019.
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: