Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch Tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013

31/01/2019

Ngày 29/01/2019, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch số 370/KH-BTP về việc Tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013
Các tin đã đưa ngày: