Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức cho đại biểu dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ khu vực miền Bắc đi thực tế tại cơ sở

04/06/2019

Nằm trong chuỗi các hoạt động tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật khu vực miền Bắc năm 2019, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh tổ chức cho đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ đi tìm hiểu thực tế công tác PBGDPLtại Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh.

Tham gia Đoàn đi thực tế có đồng chí Lê Vệ Quốc - Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, đại biểu của 25 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Bắc (Bao gồm đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp; lãnh đạo/công chức Phòng PBGDPL; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; giảng viên Trường Trung cấp Luật Tây Bắc, Thái Nguyên; đại diện một số Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và đại diện các Phòng Tư pháp của tỉnh Quảng Ninh). Tiếp đoàn có Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh, Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh.
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh báo cáo kết quả tổ chức thực hiện công tác PBGDPL của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh những năm vừa qua. Với đặc thù tỉnh Quảng Ninh là địa phương có cả biên giới trên đất liền và biên giới trên biển; bao gồm 11/14 huyện, thị xã, thành phô biên giới, biển đảo, với 87 xã, phường, thị trấn; dân cư phân bổ không đồng đều, gồm nhiều dân tộc sinh sống. Do vậy, công tác PBGDPL ở khu vực biên giới, hải đảo có vai trò rất quan trọng, là cầu nối để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân. Xác định, nhận thức rõ được vị trí, tầm quan trọng của công tác PBGDPL cho cán bộ, nhân dân trong tỉnh nói chung, khu vực biên giới nói riêng, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã tích cực, chủ động phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh triển khai công tác này đạt hiệu quả. 
Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng Kế hoạch và lựa chọn 05 xã thuộc 05 huyện, thành phố biên giới, biển, đảo để làm điểm việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016 và giai đoạn 2017-2021”;  tổ chức Hội nghị triển khai gắn với tập huấn thực hiện Đề án; thực hiện tốt việc tiếp nhận, trang cấp cho các xã, phường, các đồn Biên phòng, các đơn vị lực lượng vũ trang ở biên giới, biển đảo các tài liệu, sách, báo PBGDPL…Trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã xây dựng được một số mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong công tác PBGDPL như: Tỉnh Quảng Ninh là tỉnh duy nhất trong cả nước phát động phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; thực hiện sáng tạo phương châm, mô hình “3 bám, 4 cùng”; vận dụng linh hoạt các hình thức phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong Nhân dân; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh hoạt động của 08 cặp kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới…
Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự đã trao đổi, chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác PBGDPLcủa địa phương, đồng thời đề xuất, kiến nghị với tỉnh và Bộ Tư pháp giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực công tác này trong thời gian tới. Kết luận buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật Lê Vệ Quốc đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong hoạt động của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã góp phần lặng lẽ tỏa sáng trong công tác PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân trong tỉnh nói chung, khu vực biên giới nói riêng./.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: