Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về phổ biến, giáo dục pháp luật

04/06/2019

Ngày 31/5/2019, tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW đã phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo “Đánh giá tình hình, kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW.

Hội thảo được diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp cùng với sự tham gia của đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo viên pháp luật của 25 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.
Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng khẳng định, trong thời quan qua công tác PBGDPL được tỉnh Quảng Ninh hết sức quan tâm. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc, có chiều sâu, trở thành một nội dung trọng tâm, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.Các cơ quan ban ngành của tỉnh thường xuyên giao ban, thể hiện sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với tất cả các mặt công tác, trong đó có công tác PBGDPL.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Hội thảo
 
Hội thảo đã nhận được 10 tham luận và các ý kiến phát biểu đại diện cho các cấp, các ngành, nội dung tham luận đã nhấn mạnh đến quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW và Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; những kết quả đạt được trong 15 năm thực hiện và những tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện; cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đưa ra các mô hình, cách làm hay, đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của của cán bộ, nhân dân về ý thức tự giác học tập và chấp hành pháp luật.
Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí  Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã đánh giá cao những lỗ lực của các địa phương trong thực hiện PBGDPL, sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, đồng thời nhận định các ý kiến phát biểu trao đổi, thảo luận đã tập trung xoay quanh các gợi ý thảo luận do Ban Tổ chức đưa ra. Về nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện trong thời gian tới, đồng chí Lê Vệ Quốc nhấn mạnh, để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, cần tiếp thủ tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ của công tác PBGDPL trong giai đoạn mới để có nội dung, phương pháp, cách làm phù hợp; gắn kết giữa phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; thực hiện phổ biến và giáo dục, vận động cán bộ người dân nâng cao ý thức tìm hiểu và chấp hành pháp luật; củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL theo hướng tinh gọn, hiệu quả; PBGDPL hướng về cơ sở với xác định trúng nội dung pháp luật và hình thức PBGDPL phù hợp với đối tượng, địa bàn. Chú trọng PBGDPL cho các đối tượng đặc thù, đối tượng yếu thế trong xã hội. Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành; giữa cấp ủy Đảng, chính quyền trong các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị trong công tác PBGDPL. Tập trung tham mưu, chỉ đạo củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình xây dựng, nhân rộng các mô hình PBGDPL hiệu quả. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện chính sách, quy định cụ thể hóa các cơ chế thực hiện xã hội hóa công tác PBGDPL để giảm thiểu ghánh nặng từ phía nhà nước, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia công tác này. 

Toàn cảnh Hội thảo
 
Đồng thời, qua kết quả các ý kiến phát biểu tại Hội thảo, các đoàn kiểm tra, Hội nghị tổng kết Chỉ thị số 32-CT/TW trên toàn quốc, trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo sẽ tham mưu và đề xuất Ban Bí thư ban hành văn bản mới thay thế Chỉ thị số 32-CT/TW nhằm đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác PBGDPL trong tình hình mới./.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: