Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại tỉnh Lai Châu

02/07/2019

Thực hiện Quyết định số 718/QĐ-BTP ngày 29/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2019, ngày 29/6/2019, tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hoà giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho gần 200 đại biểu là đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp, Lãnh đạo, công chức Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự có đồng chí Lê Thanh Hải, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu và các Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật: Uông Ngọc Thuẩn, Phan Hồng Nguyên.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật Lê Vệ Quốc khẳng định: Hội nghị là dịp để các đại biểu được cung cấp thông tin, nâng cao nghiệp vụ PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đánh giá thực trạng, chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, đồng thời nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo viên là Lãnh đạo Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật trình bày các chuyên đề: (i) Giới thiệu nội dung cơ bản và việc triển khai Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; (ii) Hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; (iii) Thông tin, định hướng những nhiệm vụ, giải pháp công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong thời gian tới.
Cũng tại Hội nghị, Lãnh đạo Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã dành thời gian thỏa đáng để giải đáp những khó khăn, vướng mắc về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trong đó tập trung vào sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; khó khăn khách quan về địa lý, kinh tế, xã hội; kinh phí cho công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở còn hạn chế. Một số chỉ tiêu tiếp cận pháp luật phạm vi đánh giá còn rộng; khó khăn trong một số trường hợp xác định điều kiện công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận quy định tại điểm d khoản 1 Điều 6 của Quyết định số 619/QĐ-TTg, tài liệu kiểm chứng…Bên cạnh đó, một số ý kiến phát biểu còn đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong thời gian tới.
 Lãnh đạo Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật trao đổi về những khó khăn,
vướng mắc và trả lời các kiến nghị của đại biểu
Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Vệ Quốc ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của tỉnh Lai Châu thời gian vừa qua và chia sẻ đối với những khó khăn của địa phương, đồng thời đánh giá cao chất lượng các ý kiến trao đổi tại Hội nghị, thể hiện trách nhiệm, tâm huyết của đại biểu đối với công tác này. Đồng chí còn định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong thời gian tới; gợi mở một số giải pháp, trong đó chú trọng lựa chọn nội dung PBGDPL tập trung vào những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, lĩnh vực pháp luật đang thực hiện còn nhiều khó khăn, vướng mắc, đồng thời gắn với nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương. Hình thức PBGDPL cần phù hợp với đối tượng, địa bàn. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật sẽ tổng hợp đầy đủ và nghiên cứu trả lời bằng văn bản đối với các kiến nghị của địa phương tại Hội nghị. Bên cạnh đó, đồng chí Vụ trưởng còn trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu trong việc tổ chức thành công Hội nghị này.
Cũng tại tỉnh Lai Châu, ngày 28/6/2019, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật còn tổ chức Hội nghị tập huấn “Nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” cho đội ngũ công chức Tư pháp-Hộ tịch; cán bộ, công chức thực hiện hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hòa giải viên ở cơ sở… trên địa bàn huyện./.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: