Bắc Giang: Triển khai công tác xây dựng, đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 12/09/2017

Ngày 07/9/2017, được sự nhất trí của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 619/QĐ-TTg và Thông tư số 07/2017/TT-BTP về việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận trên địa bàn tỉnh cho 150 đại biểu là: đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, lãnh đạo Phòng Tư pháp, phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Nông nghiệp và các phòng chuyên môn khác thuộc UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn đang xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. Ông Lê Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 12/09/2017

Ngày 8/9/2017, Sở Tư pháp tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017.

Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tập huấn về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 01/09/2017

Thực hiện Kế hoạch số 5026/KH-UBND ngày 05/7/2017 của UBND tỉnh triển khai Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh, ngày 30/8, Sở Tư pháp Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị quán triệt, tập huấn về xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đồng chí Kim Thị Ánh- Phó Giám đốc Sở dự và chỉ đạo hội nghị, tham dự hội nghị còn có Lãnh đạo Phòng Tư pháp của 09 huyện, thành, thị và 137 công chức Tư pháp-Hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp Bắc Kạn tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 01/09/2017

Để triển khai, thực hiện đồng bộ, thống nhất và hiệu quả công tác tiếp cận pháp luật cho người dân trên địa bàn tỉnh, ngày 30/8/2017, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho các đại biểu đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân , Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, phường, thị trấn. Đồng chí Lưu Ngọc Tâm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Sở Tư pháp Bình Định: Tổ chức Hội nghị tập huấn các quy định về xây dựng, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 31/08/2017

Sáng 31/8, Sở Tư pháp Bình Định tổ chức Hội nghị tập huấn các quy định về xây dựng, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho gần 200 đại biểu, gồm: Đại diện Thường trực Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới tỉnh; đại diện Thường trực Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới, lãnh đạo Phòng Tư pháp 11 huyện, thị xã, thành phố và công chức Tư pháp – Hộ tịch 159 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Cao Bằng: Triển khai thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 30/08/2017

Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ “Đánh giá, công nhận, xây dựng xã tiếp cận pháp luật; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân” theo nội dung Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Vĩnh Long tổ chức tập huấn nghiệp vụ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 18/08/2017

Thực hiện Quyết định số 1556/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và thực hiện quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Ngày 17/8/2017 Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho các đối tượng là công chức Tư pháp - Hộ tịch 109 xã, phường, thị trấn; lãnh đạo phòng tư pháp 8 huyện, thị xã, thành phố.

Vĩnh Long ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và thực hiện quy định về xây dựng xã, phường,thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 03/08/2017

Thực hiện Quyết định số 699/QĐ-BTP ngày 22/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và thực hiện quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Ban hành kèm theo Quyết định số 1556/QĐ-UBND ngày13/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh), trong đó tập trung các nội dung trọng tâm như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 01/08/2017

Triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTgngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (gọi tắt là Quyết định số 619), ngày 31/7/2017, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 3940/KH-UBND triển khai thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh với những nội dung chính như sau:

Thành phố Đà Nẵng: Tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 01/08/2017

Ngày 28/7/2017, Sở Tư pháp phối hợp với UBND quận Cẩm Lệ tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Kế hoạch số 4777/KH-UBND ngày 27/6/2017 của UBND thành phố triển khai Quyết định số 699/QĐ-BTP ngày 22/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.