50 câu hỏi đáp mục II. 1.2 Kế hoạch biên soạn 435/KH-PBGDPL liên quan đến tiêu chí thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã

29/12/2017

I. Luật Tiếp công dân năm 2013 Câu 1: Xin hỏi Luật Tiếp công dân năm 2013 quy định nghiêm cấm những hành vi nào?

Trả lời:
 Điều 6  Luật Tiếp công dân năm 2013 quy định nghiêm cấm các hành vi sau đây:
1. Gây phiền hà, sách nhiễu hoặc cản trở người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
2. Thiếu trách nhiệm trong việc tiếp công dân; làm mất hoặc làm sai lệch thông tin, tài liệu do người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cung cấp.
3. Phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân.
4. Lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để gây rối trật tự công cộng.
 
Các tin đã đưa ngày: