Yên Bái quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 21/05/2018

Triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, ngày 17/5/2018, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và giải đáp vướng mắc về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đến tham dự và phát biểu tại Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Cường, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái. Hội nghị do đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước 09/05/2018

Để phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư thôn, làng, ấp, bản, bon, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố và tương đương (thôn, tổ dân phố), giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở; bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thồng, phong tục, tập quán tốt đẹp; hạn chế và từng bước loại bỏ phong tục, tập quán lạc hậu; xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư, ngày 08/5/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Theo đó, hương ước, quy ước là văn bản quy định các quy tắc xử sự do cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố tự nguyện thỏa thuận và thiết lập nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội mang tính tự quản của cộng đồng dân cư và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận theo quy định.

Bộ Tư pháp ban hành Công văn hướng dẫn nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 16/03/2018

Để thực hiện có hiệu quả Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 619/QĐ-TTg; Thông tư số 07/2017/TT-BTP và Quyết định số 699/QĐ-BTP, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 và các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương trong năm 2018, ngày 14/3/2018 Bộ Tư pháp đã có Công văn số 805/BTP-PBGDPL đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

50 câu hỏi đáp mục II. 1.2 Kế hoạch biên soạn 435/KH-PBGDPL liên quan đến tiêu chí thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã 29/12/2017

I. Luật Tiếp công dân năm 2013 Câu 1: Xin hỏi Luật Tiếp công dân năm 2013 quy định nghiêm cấm những hành vi nào?

Nội dung 02 tờ gấp về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 28/12/2017

Nội dung 02 tờ gấp về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

90 Câu hỏi - đáp về Tiếp cận pháp luật 22/12/2017

90 Câu hỏi - đáp về Tiếp cận pháp luật

Bắc Giang: Triển khai công tác xây dựng, đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 12/09/2017

Ngày 07/9/2017, được sự nhất trí của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 619/QĐ-TTg và Thông tư số 07/2017/TT-BTP về việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận trên địa bàn tỉnh cho 150 đại biểu là: đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, lãnh đạo Phòng Tư pháp, phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Nông nghiệp và các phòng chuyên môn khác thuộc UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn đang xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. Ông Lê Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 12/09/2017

Ngày 8/9/2017, Sở Tư pháp tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017.

Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tập huấn về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 01/09/2017

Thực hiện Kế hoạch số 5026/KH-UBND ngày 05/7/2017 của UBND tỉnh triển khai Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh, ngày 30/8, Sở Tư pháp Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị quán triệt, tập huấn về xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đồng chí Kim Thị Ánh- Phó Giám đốc Sở dự và chỉ đạo hội nghị, tham dự hội nghị còn có Lãnh đạo Phòng Tư pháp của 09 huyện, thành, thị và 137 công chức Tư pháp-Hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh.