Liên kết website

Tìm kiếm

Mã TTHC Tên thủ tục Cơ quan ban hành
2.000979 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện) Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh,Văn phòng Đăng ký đất đai - tỉnh Quảng Bình
2.000424 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
2.000930 Thủ tục thôi làm hòa giải viên (cấp xã) Ủy ban nhân dân cấp xã
2.000350 Thủ tục thôi làm hòa giải viên Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
2.002080 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
2.000333 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
2.001457 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
2.000373 Thủ tục công nhận hòa giải viên Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
2.001449 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.
2.000950 Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải (cấp xã) Ủy ban nhân dân cấp xã