Được phát động và tổ chức trên giao diện Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp và báo Pháp luật Việt Nam điện tử từ ngày 20/10/2020 đến ngày 20/11/2020, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật với tên gọi “Pháp luật với mọi người” đã đạt kết quả thành công, thu hút được sự quan tâm tham gia của đông đảo các tầng lớp Nhân dân.
Ngày 20/10/2020, Bộ Tư pháp đã tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người” nhằm cổ vũ tinh thần chủ động tìm hiểu và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp Nhân dân; đồng thời đây cũng là sự kiện lớn trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020.
Nhằm cổ vũ tinh thần chủ động tìm hiểu và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp Nhân dân, ngày 20/10/2020 Bộ Tư pháp đã tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người” với mục đích cung cấp, phổ biến, trang bị kiến thức pháp luật về một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của người dân.
Ngày 20/10/2020, Bộ Tư pháp đã tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người” nhằm nâng cao ý thức về tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu kiến thức pháp luật của người dân.
Với mục đích đổi mới công tác giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức về tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu kiến thức pháp luật của người dân, ngày 20/10/2020, Bộ Tư pháp đã tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người”; đồng thời đây cũng là một sự kiện trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020.
Cuộc thi pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người” nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 do Bộ Tư pháp tổ chức. Cuộc thi chính thức diễn ra từ ngày 20/10/2020 đến 20/11/2020 đã thu hút được sự quan tâm, tham gia dự thi của đông đảo các tầng lớp Nhân dân.
Cuộc thi pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người” chính thức diễn ra từ ngày 20/10/2020 đã thu hút được sự quan tâm, tham gia thi của đông đảo các tầng lớp Nhân dân trên cả nước.
Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người” là một trong những hoạt động thường niên và nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Với mục đích cung cấp, phổ biến, trang bị kiến thức pháp luật về một số lĩnh vực thiết thực với cuộc sống người dân; khuyến khích, phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật trong các tầng lớp Nhân dân, giúp giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Chủ đề “Tìm hiểu một số quy định pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp".