Bộ Tư pháp tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” lần thứ nhất năm 2017 (02/08/2017)

Thực hiện Kế hoạch số 1838/KH-BTP ngày 31/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2017”, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” lần thứ nhất năm 2017 trên Trang tin Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

Cuộc thi được tổ chức với mục đích cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, kịp thời cập nhật quy định pháp luật mới, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, xây dựng, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật.
Hình thức thi: Thi bằng tiếng Việt, thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ (từ dễ đến khó). Số lượng câu hỏi trong một phần thi online là 10 câu hỏi.
Cơ cấu giải thưởng: Mỗi đợt dự thi có cơ cấu giải thưởng dành cho cá nhân như sau: 01 giải nhất (1.000.000đ), 01 giải nhì (700.000đ), 02 giải ba (500.000đ/1 giải).
Căn cứ kết quả tổ chức cuộc thi năm 2017, Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu nhân rộng, tăng thời lượng, quy mô tổ chức cuộc thi trong những năm tiếp theo.
Cuộc thi lần thứ nhất năm 2017 với chủ đề "Quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015" được tổ chức công khai, rộng rãi trên phạm vi cả nước, dưới hình thức thi trực tuyến trên Trang thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp.
Cuộc thi lần thứ nhất với chủ đề “Quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015” nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự năm 2015 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; qua đó, giúp họ nâng cao ý thức pháp luật và chấp hành tốt quy định pháp luật về dân sự. Dự kiến cuộc thi lần thứ nhất sẽ tổ chức trong tháng 8/2017.