Liên kết website

Tổ chức triển khai có hiệu quả Quyết định số 21 quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL

14/07/2021

Trong những năm qua, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật được thành lập, tổ chức hoạt động và trở thành thiết chế, nền tảng quan trọng trong việc điều phối, huy động cả hệ thống chính trị tham gia triển khai phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định.

Vừa qua, được sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tư pháp, Vụ Phổ biến Giáo dục Pháp luật cùng Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức tọa đàm về Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

Các khách mời tham dự tọa đàm là Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến Giáo dục Pháp luật (Bộ Tư pháp) Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Quốc phòng) Phạm Đức Hoài và Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc Kim Thị Ánh.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL
Qua tổng kết, đánh giá kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư cho thấy, Hội đồng phối hợp PBGDPL đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành về vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL; kịp thời đưa chủ trương, chính sách pháp luật vào cuộc sống, đảm bảo quyền được thông tin pháp luật, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước và tăng cường quản lý Nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tổ chức và hoạt động của Hội đồng chưa thực sự phát huy vai trò chỉ đạo, phối hợp triển khai công tác PBGDPL; một số thành viên Hội đồng chưa phát huy trách nhiệm khi tham gia các hoạt động của Hội đồng, chưa quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức PBGDPL chuyên ngành…

Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến Giáo dục Pháp luật (Bộ Tư pháp) Phan Hồng Nguyên cho biết, việc ban hành Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg nhằm giải quyết các vướng mắc, bất cập đang tồn tại trong thực tiễn hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp.

Cũng theo ông Phan Hồng Nguyên, những nội dung mới quan trọng trong Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL, ví dụ như: bổ sung Phó Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương; bổ sung một số ban Đảng (Ban Dân vận Trung ương, Ban Nội chính Trung ương), Bộ Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ tham gia Hội đồng trung ương. Ở địa phương, Quyết định đã giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào thành phần Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương và yêu cầu thực tiễn của địa phương quyết định thành phần, số lượng thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện, trong đó đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện làm Chủ tịch Hội đồng cùng cấp. Bổ sung một số nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo công tác PBGDPL một cách toàn diện, hiệu quả trên phạm vi toàn quốc; bổ sung chế độ làm việc và thông tin, báo cáo của Hội đồng; sửa đổi, bổ sung quy định về kinh phí hoạt động của Hội đồng, Tổ Thư ký cho phù hợp với tình hình thực tiễn triển khai công tác PBGDPL của Hội đồng các cấp; thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL…
Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến Giáo dục Pháp luật (Bộ Tư pháp) Phan Hồng Nguyên
Đánh giá về những điểm mới của Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg, Đại tá Phạm Đức Hoài Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng (BQP) cho biết, việc quy định đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch Hội đồng, đồng chí Bộ trưởng Bộ Tư pháp là Phó Chủ tịch Thường trực và bổ sung đồng chí Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và mời đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Phó Chủ tịch Hội đồng, sẽ giúp vị trí, vai trò của Hội đồng được nâng lên tầm cao mới. Điều này đồng thời sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác PBGDPL trên phạm vi toàn quốc. Bên cạnh đó, công tác PBGDPL sẽ đi vào trọng tâm, trọng điểm hơn, việc phối hợp trong công tác PBGDPL sẽ chặt chẽ và hiệu quả hơn, hình thức PBGDPL sẽ đa dạng, phong phú hơn.

Chia sẻ về một số kết quả nội bật trong công tác PBGDPL của Bộ Quốc phòng trong thời gian qua, đại tá Phạm Đức Hoài cho biết, Vụ Pháp chế BQP, với vai trò là Cơ quan thường trực của Hội đồng Phối hợp PBGDPL BQP đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan, tham mưu cho Hội đồng để Hội đồng tham mưu cho Quân ủy TW, Thủ trưởng BQP lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện công tác PBGDPL cho các đối tượng trong Quân đội. Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL, tổ chức thực hiện PBGDPL bằng nhiều hình thức, mô hình sinh động, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia, như: sân khấu hóa “Ngày Pháp luật”; lồng ghép PBGDPL vào biểu diễn văn nghệ, hoạt động của các tổ chức quần chúng, thông tin trong chào cờ; thi tìm hiểu pháp luật… Đặc biệt, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức cuộc thi trực tuyến trên phạm vi toàn quốc: Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam, BTL Bộ đội biên phòng tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo; Cục Dân quân tự vệ tổ chức Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ ở cấp huyện, cấp tỉnh, quân khu và toàn quốc.
Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Quốc phòng) Phạm Đức Hoài
Đặc biệt, khi đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh, nêu cao tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, không sợ gian khổ, hy sinh, tích cực, kiên cường là một trong những lực lượng nòng cốt trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh và tham gia tại các địa phương, địa bàn trọng điểm, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đến với buổi tọa đàm, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc Kim Thị Ánh cũng chia sẻ về một số khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL hiện nay, đặc biệt tại các cấp cơ sở. Theo bà, hiện một số địa phương chưa quan tâm, chú trọng nâng cao, đổi mới các hình thức tuyên truyền PBGDPL. Bên cạnh đó, một số thành viên của hội đồng còn phải kiêm nhiệm nhiều việc nên mới chỉ hoàn thành được công tác PBGDPL tại đơn vị và chưa sát sao với nhiệm vụ tại các địa bàn được phân công.

Mặc dù vậy, Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã tích cực tham mưu, hướng dẫn phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL ở cấp tỉnh, cấp huyện trong triển khai hiệu quả công tác PBGDPL ở địa phương và đạt được một số kết quả tích cực với các con số nổi bật như: 100% UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh thành lập Hội đồng phối hợp PBGDPL; Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Vĩnh Phúc tham mưu, tư vấn ban hành 03 Chỉ thị của Tỉnh ủy, 03 Nghị quyết của HĐND tỉnh và 32 Kế hoạch của UBND tỉnh với nội dung bám sát các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, góp phần giải quyết các điểm nóng, các vấn đề dư luận quan tâm trong thực tiễn thi hành pháp luật, nhất là tại cơ sở. Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin bước đầu có hiệu quả, gắn với chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh xây dựng Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Vĩnh Phúc, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh huyện và cơ sở....
Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc Kim Thị Ánh
Cần nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả
Như đã nói ở trên, Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg được ban hành nhằm giải quyết các vướng mắc, bất cập đang tồn tại trong thực tiễn hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp. Theo ông Phan Hồng Nguyên, Ngành Tư pháp với vai trò là Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp như: tăng cường truyền thông về mục đích, ý nghĩa và nội dung cơ bản của Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp trong công tác PBDPL; các thành viên Hội đồng tham mưu, đề xuất Chủ tịch Hội đồng và Hội đồng các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm về PBGDPL về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý và công tác phối hợp với các thành viên Hội đồng để tổ chức thực hiện; giúp Thủ trưởng cơ quan, tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL thuộc phạm vi quản lý; chuyển đổi số công tác PBGDPL trong ngành, lĩnh vực phụ trách; rà soát quy định về kinh phí cho hoạt động của Hội đồng; quan tâm bố trí kinh phí, nguồn lực, cơ sở vật chất bảo đảm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Hội đồng.

Đại tá Phạm Đức Hoài cũng chia sẻ một số đề xuất, sáng kiến của Bộ Quốc phòng trong triển khai hiệu quả công tác PBGDPL như: tổ chức thực hiện đề án Phát huy vai trò của lực lượng QĐND tham gia công tác PBGDPL; Tổ chức cuộc thi trực tuyến trên phạm vi toàn quốc Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra của Hội đồng PHPBGDPL các cấp. Qua đó, nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả; đồng thời cũng phát hiện những khó khăn, bất cập để tháo gỡ; Có chính sách đãi ngộ cho đội ngũ BCV PL trong toàn quốc

Bà Kim Thị Ánh cũng cho biết trong thời gian tới, Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc sẽ triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg như: tiếp tục tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Hội đồng PBGDPL tỉnh với thành phần tương ứng như Hội đồng PBGDPL của Trung ương; Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố căn cứ điều kiện thực tiễn của địa phương xác định các thành viên Hội đồng để đảm bảo linh hoạt, phù hợp; quan tâm, bố trí nguồn lực, cơ sở vật chất để phục vụ triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của hội đồng.
Nguồn: Báo Pháp luật Việt Nam điện tử 
Các tin đã đưa ngày: