Bộ Tư pháp thông báo kết quả Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" đợt 1 năm 2019 (27/08/2019)

Thực hiện các Kế hoạch của Bộ Tư pháp: số 708/KH-BTP ngày 05/3/2019 về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016 đến năm 2021” năm 2019; số 1200/KH-BTP ngày 09/4/2019 về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019 (sau đây gọi là Cuộc thi), Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” đợt 1 năm 2019 với chủ đề “Một số quy định của pháp luật về Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018”.

Cuộc thi được diễn ra trong 30 ngày từ ngày 07/06/2019 đến hết ngày 07/7/2019 thu hút 15.083 lượt người tham gia; trong đó có 4984 lượt người trả lời đúng 9 câu (chiếm tỷ lệ 33% ); 2454 lượt người trả lời đúng 8 câu (chiếm tỷ lệ 16%) ; 2314 lượt người trả lời đúng 7 câu (chiếm tỷ lệ 15%) ; 2518 lượt người trả lời đúng 6 câu (chiếm tỷ lệ 16%); có 17 lượt người không trả lời đúng câu hỏi nào chiếm tỷ lệ 0%).
So với Cuộc thi được tổ chức cùng thời điểm năm 2018 (từ ngày 02/7/2018 đến ngày 02/8/2018) thì Cuộc thi năm 2019 đợt 1 tăng 3.062 lượt người tham gia. Cùng với đó, tỷ lệ người có số câu trả lời đúng cũng tăng lên. Điều đó cho thấy kinh nghiệm, hiểu biết kiến thức pháp luật của người dự thi đã được cải thiện nhiều so với những lần thi trước.
Một số địa phương có số lượng người tham gia Cuộc thi đông đảo như: Hà Nội (3.043 lượt người); Nghệ An (1.021 lượt người); Tiền Giang (1.819 lượt người); TP Hồ Chí Minh (1.745  lượt người) (Có danh sách thống kê kèm theo). Qua đó cho thấy, các tỉnh, thành phố đã quan tâm, thực hiện tốt công tác tổ chức phát động, truyền thông giới thiệu rộng rãi về Cuộc thi, đồng thời phần nào phản ánh tinh thần chủ động, tự giác tìm hiểu pháp luật và sự tích cực hưởng ứng Cuộc thi của người dân, góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống.
Căn cứ kết quả thi, Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Quyết định số 2123/QĐ-BTC ngày 09/8/2019 công nhận kết quả thi và trao giải thưởng Cuộc thi cho 04 cá nhân đạt giải sau đây:
01 Giải Nhất: Bà Nguyễn Thị Ly Ly;
01 Giải Nhì: Bà Võ Thị Minh Trường;
02 Giải Ba: Bà Trương Thị Hà, Bà Vy Thị Huệ.
File đính kèm