Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến (28/07/2017)

Thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017 (kèm theo Quyết định số 2694/QĐ-BTP ngày 30/12/2016) và Kế hoạch số 1838/KH-BTP ngày 31/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2017”, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2017 trên Trang tin Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp nhằm đa dạng hóa các hình thức phổ biến, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đối tượng dự thi của Cuộc thi là người Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi trên phạm vi cả nước, dưới hình thức thi trực tuyến trên Trang thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp.
Hình thức thi: Thi bằng tiếng Việt, thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ (từ dễ đến khó). Số lượng câu hỏi trong một phần thi online là 10 câu hỏi.
Cơ cấu giải thưởng: Mỗi đợt dự thi có cơ cấu giải thưởng dành cho cá nhân như sau: 01 giải nhất (1.000.000đ), 01 giải nhì (700.000đ), 02 giải ba (500.000đ/1 giải).