Trên cơ sở những kết quả đạt được, nhằm động viên, khích lệ các cá nhân tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi, Ban Tổ chức cuộc thi thông báo điều chỉnh về cơ cấu, giá trị giải thưởng cuộc thi (áp dụng đối với đợt 3 và đợt 4) như sau:
- 01 Giải Nhất: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).
- 02 Giải Nhì: 1.000.000 đồng/giải (Một triệu đồng chẵn).
- 03 Giải Ba: 700.000 đồng/giải (Bảy trăm nghìn đồng).
- 05 Giải Khuyến Khích: 500.000 đồng/giải (Năm trăm nghìn đồng).
Người đạt giải được Ban Tổ chức cuộc thi cấp Giấy chứng nhận đạt giải.
Ban Tổ chức cuộc thi trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức có liên quan và các thí sinh tham gia hưởng ứng Cuộc thi được biết./.

Xem thêm