Cuộc thi trực tuyến "Pháp luật với mọi người": VƯỢT MỐC 450.000 LƯỢT THI (13/11/2020)

Ngày 20/10/2020, Bộ Tư pháp đã tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người” nhằm nâng cao ý thức về tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu kiến thức pháp luật của người dân.

Với mục đích đổi mới công tác giáo dục pháp luật, Cuộc thi năm nay được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến (không hạn chế số lượt dự thi của thí sinh) với cơ cấu giải thưởng phòng phú.

Cuộc thi đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp Nhân dân trên cả nước. 

Tính đến 17h00 ngày 12/11/2020, Ban Tổ chức đã ghi nhận trên 450.000 lượt thí sinh tham gia dự thi. Đây là tín hiệu đáng mừng đánh giá sự quan tâm và  ý thức chủ động học tập, tìm hiểu kiến thức pháp luật của người dân.

Cuộc thi vẫn tiếp tục diễn ra từ nay đến ngày 20/11/2020.
 
 Hướng dẫn tham gia Cuộc thi (bấm vào để xem chi tiết)
Để tham gia Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người”, các bạn có thể truy cập vào Chuyên mục Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người” trên: Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam điện tử hoặc website của Cuộc thi theo đường dẫn: https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật