Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người”: ĐÃ CÓ HƠN 6.000 LƯỢT THI (23/10/2020)

Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người” là một trong những hoạt động thường niên và nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mỗi lần Cuộc thi diễn ra đều nhận được sự quan tâm, đón nhận của đông đảo các tầng lớp Nhân dân trên cả nước.
Ngay trong tuần đầu tiên, Ban Tổ chức đã ghi nhận hơn 6.000 lượt thi của thí sinh.
Đây là tín hiệu đáng mừng về tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, qua đó nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật của người dân, giúp giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật.

Để tham gia Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người”, các bạn có thể truy cập vào Chuyên mục Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người” trên: Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam điện tử hoặc website của Cuộc thi theo đường dẫn: https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật