NGAY TRONG NGÀY ĐẦU TIÊN: Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người” thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp Nhân dân trên cả nước (21/10/2020)

Với mục đích cung cấp, phổ biến, trang bị kiến thức pháp luật về một số lĩnh vực thiết thực với cuộc sống người dân; khuyến khích, phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật trong các tầng lớp Nhân dân, giúp giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2020 với tên gọi “Pháp luật với mọi người”. Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến là một trong những hoạt động thường niên và nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11).

Cuộc thi năm nay được tổ chức từ ngày 20/10/2020 đến ngày 20/11/2020 với những câu hỏi liên quan đến một số quy định pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp. Để các thí sinh có điều kiện, thời gian nghiên cứu, nắm rõ các quy định của pháp luật, qua đó nâng cao thành tích khi tham dự, Cuộc thi năm nay không hạn chế số lượt làm bài của các thí sinh.

Ngay trong ngày đầu tiên, Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người” đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp Nhân dân với hơn 500 lượt dự thi trên phạm vi cả nước.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật