Thông báo đáp án Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến lần thứ nhất năm 2018 (29/08/2018)

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến lần thứ nhất năm 2018 với chủ đề tìm hiểu pháp luật về tiếp cận thông tin đã kết thúc với 12.021 lượt người tham gia thi.

Ban Tổ chức, Tổ Thư ký cuộc thi xin được công bố câu hỏi và đáp án của Cuộc thi