Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2017 (02/08/2017)

Ngày 31/5/2017, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 1835/KH-BTP tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2017 (sau đây gọi tắt là cuộc thi). Cuộc thi được tổ chức với mục đích cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, kịp thời cập nhật các quy định pháp luật mới, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật, giảm thiểu vi phạm pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.

Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi trên phạm vi cả nước, dưới hình thức thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp. Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ đề câu hỏi (gồm 10 câu hỏi) được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ (từ dễ đến khó). Để tham dự cuộc thi, người dự thi truy cập trực tiếp qua địa chỉ: pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.
Dự kiến thời gian thi được tổ chức từ ngày 09/8/2017 đến hết ngày 30/11/2017, chia thành 04 cuộc thi. Mỗi đợt dự thi có cơ cấu giải thưởng dành cho cá nhân bao gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba. Căn cứ kết quả tổ chức cuộc thi năm 2017, Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu nhân rộng, tăng thời lượng, quy mô tổ chức cuộc thi trong những năm tiếp theo.
Để tích cực hưởng ứng cuộc thi, Bộ Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chỉ đạo, quán triệt, động viên, khích lệ toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi. Đề nghị Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật phát huy vai trò nòng cốt, huy động đội ngũ phóng viên, biên tập viên tích cực tham gia giới thiệu, phổ biến về cuộc thi.
Đối với Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp và các trường Trung cấp Luật đề nghị tập trung phổ biến, quán triệt rộng rãi cuộc thi đến các giảng viên, sinh viên, học viên và đăng tải đường link về cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử của Bộ về website của nhà trường, Cổng, Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp; có giải pháp động viên, khích lệ và tạo điều kiện để giảng viên, sinh viên, học viên tham gia hưởng ứng cuộc thi một cách đông đảo và có chất lượng.
Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ về Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (điện thoại: 02462739466).