NGƯỜI CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN DŨNG CẢM 03/01/2017

NHÂN VẬT Bác Hiếu – Chủ tịch công đoàn xưởng cơ khí Anh Minh: Phó Chủ tịch công đoàn xưởng cơ khí Chị Hà: Tổ viên Tổ công đoàn xưởng cơ khí

BUÔN TÀU BÁN BÈ… 03/01/2017

Sở Kế hoạch và đầu tư hôm nay tổ chức họp giao ban tháng cuối cùng trong năm. Đã hơn 10 giờ rồi mà cuộc họp mới triển khai được một nửa nội dung. Mấy chị phụ nữ ngồi dưới bắt đầu sốt ruột, chị Hương thì thào với chị Quế ngồi kế bên:

CHỈ VÌ LỢI ÍCH CÁ NHÂN 03/01/2017

Vũ – người dân Khá – công chức phòng địa chính Minh – Chủ tịch UBND huyện Dáng – bạn Vũ Mai – Văn thư tỉnh

TIÊU CHUẨN HÒA GIẢI VIÊN 30/12/2016

Pháp luật về hòa giải ở cơ sở

TRƯỚC GIỜ HỌP TỔ HÒA GIẢI 30/12/2016

Pháp luật về hòa giải ở cơ sở

CHUẨN BỊ BẦU HÒA GIẢI VIÊN 30/12/2016

Pháp luật về hòa giải ở cơ sở

TRƯỜNG HỢP CẦN HÒA GIẢI 30/12/2016

04 Tiểu phẩm pháp luật về hòa giải ở cơ sở

CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM CHO NGƯỜI BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG 30/12/2016

NHÂN VẬT Chị Hương: Vợ công nhân bị nạn Ông Kha: Bác họ của Hương Chiến: Con trai ông Kha

TAI NẠN LAO ĐỘNG 30/12/2016

NHÂN VẬT: Thường – Người báo tin với công ty cho Ngọc Ngọc – Người bị tai nạn Lam – Trưởng phòng nhân sự

BẢO HỘ LAO ĐỘNG 30/12/2016

Phân vai: Kiên – Thợ hàn Thu – vợ kiên, thợ may Phú – Quản lý công trình Lê – lao công dọn dẹp ở công trường Thịnh – Giám đốc công ty