Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2019 (30/10/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 1200/KH-BTP ngày 9/4/2019, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2019 nhằm cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý; xây dựng,hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, giúp giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật

Đối tượng dự thi của Cuộc thi là người Việt Nam ở trong nước; người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc trên lãnh thổ Việt Nam.
Hình thức thi: Thi bằng tiếng Việt, thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ (từ dễ đến khó). Số lượng câu hỏi trong một phần thi online là 10 câu hỏi.
Cơ cấu giải thưởng:
- Áp dụng với đợt 1 và 2: 
01 Giải Nhất: 1.000.000 đồng/giải (Một triệu đồng/giải);
02 Giải Nhì: 700.000 đồng/giải (Bảy trăm nghìn đồng/giải);
03 Giải Ba: 500.000 đồng/giải (Năm trăm nghìn đồng/giải). 
Người đạt giải được Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Giấy chứng nhận đạt giải.
- Áp dụng với đợt 3 và 4: 

01 Giải Nhất: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).
02 Giải Nhì: 1.000.000 đồng/giải (Một triệu đồng chẵn).
03 Giải Ba: 700.000 đồng/giải (Bảy trăm nghìn đồng).
05 Giải Khuyến Khích: 500.000 đồng/giải (Năm trăm nghìn đồng).
Người đạt giải được Ban Tổ chức cuộc thi cấp Giấy chứng nhận đạt giải./.