Danh sách thành viên

Danh sách thành viên Ban Thư ký Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương (2019)

1. Ông Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp, Trưởng Ban Thư ký của Hội đồng;
2. Bà Ngô Quỳnh Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp, Phó Trưởng Ban Thư ký của Hội đồng;
3. Ông Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an, Ủy viên;
4. Ông Hà Đình Bốn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên;
5. Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên;
6. Ông Lý Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ủy ban Dân tộc, Ủy viên;
7. Bà Phạm Thúy Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ, Ủy viên;
8. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng, Ủy viên;
9. Bà Hồ Thị Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính, Ủy viên;
10. Bà Lê Thu Anh, Phó Chánh Văn phòng, Bộ Tư pháp, Ủy viên;
11. Ông Trần Anh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp, Ủy viên;
12. Ông Nguyễn Anh Sơn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương, Ủy viên;
13. Ông Vũ Cao Đàm, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên;
14. Bà Đặng Thị Hải Yến, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, Ủy viên;
15. Bà Nguyễn Minh Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên;
16. Bà Mai Thị Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên;
17. Ông Quách Ngọc Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên;
18. Ông Lê Trọng Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ, Ủy viên;
19. Bà Trần Thị Trang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế, Ủy viên;
20. Ông Lê Thanh Liêm, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;
21. Ông Phan Tuấn Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên;
22. Ông Ngô Văn Nhạc, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và quản lý khoa học, Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên;
23. Bà Lại Thị Thu Hà, Trưởng phòng Quản lý khoa học và Tổng hợp, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên;
24. Bà Đặng Thị Ngọc Chi, Phó Trưởng ban Ban Thư ký Biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy viên;
25. Ông Phạm Hà Linh, Phó Chánh Văn phòng, Thông tấn xã Việt Nam, Ủy viên;
26. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên;
27. Ông Vũ Mạnh Tiêm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Ủy viên;
28. Ông Nguyễn Văn Trượng, Trưởng Ban Pháp luật, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên;
29. Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Phó Trưởng Ban Kiểm tra, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên;
30. Bà Cao Thị Hồng Minh, Phó Trưởng Ban Chính sách - Luật pháp, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Ủy viên;
31. Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên;
32. Ông Nguyễn Văn Huệ, Trưởng ban Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Ủy viên;
33. Ông Nguyễn Đình Thơ, Trưởng phòng Pháp chế, Văn phòng Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy viên;
34. Bà Phan Minh Thủy, Trưởng phòng xây dựng pháp luật, Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Ủy viên; 
35. Bà Phùng Thị Thuận, Phó Trưởng Phòng pháp luật, Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên;
36. Bà Chu Thu Hiền, thành viên Ủy ban xây dựng pháp luật, Liên đoàn luật sư Việt Nam, Ủy viên./.

File đính kèm

Các tin khác.............................

Các tin đã đưa ngày: