Liên kết website

Họp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 30/06/2022

Sáng 29/6, tại trụ sở UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh chủ trì phiên họp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (PBGDPL), sơ kết công tác PBGDPL luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Một số kết quả nổi bật trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 6 tháng đầu năm 2022 30/06/2022

Ngày 24/6/2022, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Thái Nguyên đã có báo cáo số 266/BC-HĐPH về kết quả hoạt động của Hội đồng trong 6 tháng đầu năm 2022. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, hoạt động PBGDPL trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã đạt được một số kết quả nổi bật.

Lai Châu: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở 30/06/2022

Thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022" của Chính phủ, vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu đã phối hợp với UBND huyện Mường Tè tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải cơ sở cho các hòa giải viên trên địa bàn huyện Mường Tè.

Khánh Hòa: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng 28/06/2022

Nhằm tiếp tục triển khai đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phòng chống tham nhũng và phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn xã hội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 5525/KH-UBND ngày 17/6/2022 tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tuyên truyền về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng chống tra tấn 28/06/2022

Ngày 24/6/2022, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn phối hợp với UBND xã Đồng Phúc và xã Quảng Khê, huyện Ba Bể tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn (mỗi xã tổ chức 01 Hội nghị). Tham dự Hội nghị có đại biểu là đại diện Phòng Tư pháp huyện Ba Bể; lãnh đạo UBND xã và gần 100 người dân trên địa bàn xã Đồng Phúc và xã Quảng Khê.

Gia Lai: Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” 27/06/2022

Để triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” (sau đây gọi là Đề án). Ngày 17/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 1295/KH-UBND triển khai Đề án trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Nha Trang: Tiếp tục tăng cường năng lực hòa giải ở cơ sở 24/06/2022

Triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Một số kết quả trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thái Bình 24/06/2022

Ngày 21/6/2022, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Thái Bình đã có Báo cáo số 01/BC-HĐPH về kết quả công tác PBGDPL 06 tháng đầu năm 2022. Có thể kể đến một số kết quả nổi bật trong công tác PBGDPL 06 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Bình Thuận: Ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh năm 2022 24/06/2022

Nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định mới của pháp luật; đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, tiếp cận thông tin pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 16/6/2022, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh năm 2022 (Cuộc thi).

Đồng Tháp: Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 23/06/2022

Sáng ngày 15 tháng 6 năm 2022, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho 40 đại biểu là đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Công chức Văn phòng – Thống kê; Công chức Tư pháp - Hộ tịch của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.