Liên kết website

Nghệ An: 403/460 đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2023 01/03/2024

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, trong năm 2023, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 30/01/2023 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành 02 kế hoạch và 09 công văn, giấy mời để triển khai, hướng dẫn nhiệm vụ chuẩn tiếp cận pháp luật của tỉnh. Các đơn vị cấp huyện đã ban hành Kế hoạch về cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, 92 công văn, 21 quyết định chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác này tại địa phương.

Cần Thơ đẩy mạnh phối hợp PBGDPL, hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm 29/02/2024

Sáng ngày 29/2, Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) TP Cần Thơ tổ chức Lễ Ký kết các kế hoạch phối hợp thực hiện công tác PBGDPL; Hòa giải cơ sở giai đoạn 2024 -2025.

Hội đồng PHPBGDPLtỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trên sóng truyền hình 25/02/2024

Nhằm phát huy hiệu quả, thế mạnh của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) qua các phương tiện thông tin đại chúng góp phần truyền tải thông tin pháp luật, PBGDPL bảo đảm chính xác, kịp thời tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của tổ chức và cá nhân.

Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2023 22/02/2024

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 25/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg.

Đồng Nai: Năm 2023 có 166/170 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 20/02/2024

Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 25/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã thực hiện đầy đủ quy trình chấm điểm, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Sóc Trăng: 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận năm 2023 19/02/2024

Xác định việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường dân chủ ở cơ sở, vận động Nhân dân thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 07/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023, Ủy ban nhân dân cấp huyện đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương.

Khánh Hòa: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc 16/02/2024

Vừa qua, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký ban hành Kế hoạch số 1296/KH-UBND ngày 01/02/2024 về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Đồng Nai: Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 04/02/2024

Ngày 31/01/2024, tại Hội trường tầng 1 Trụ sở khối nhà nước tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự và Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Sơn Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Võ Thị Xuân Đào - Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng, các Ủy viên Hội đồng, lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, các tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, công chức tham mưu công chức phổ biến, giáo dục pháp luật.

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Nghệ An hướng dẫn phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Giáp Thìn 2024 02/02/2024

Ngày 01/02/2024, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh ban hành công văn số 214/HĐPH về việc phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, kỳ họp bất thường lần thứ 5; Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Giáp Thìn 2024.

UBND tỉnh Khánh Hòa: Tổ chức Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới lần thứ Nhất năm 2024 29/01/2024

Chiều ngày 26/01/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới cho cán bộ chủ chốt của tỉnh, lần thứ Nhất năm 2024. Tham dự Hội nghị có 120 đại biểu là đại diện lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp nhà nước, trường học thuộc tỉnh và lực lượng báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. Dự Hội nghị có ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh và bà Phạm Thị Xuân Trang – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.