Liên kết website

Bắc Ninh ban hành Kế hoạch triển khai Ngày Pháp luật năm 2020 19/09/2020

Thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 27/8/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch số 342/KH-UBND triển khai Ngày Pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa: Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư 19/09/2020

Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (Kết luận số 80-KL/TW) và Kế hoạch số 211-KH/TU ngày 21/8/2020 của Tỉnh ủy Thanh Hoá về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW (Kế hoạch số 211-KH/TU), Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có Công văn số 12836 /UBND-KSTTHCNC về việc triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư.

Hoạt động triển khai Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017 - 2021” năm 2020 18/09/2020

Thực hiện Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn tỉnh năm 2020, ngày 14/9/2020, Sở Tư pháp phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Thanh Chương tổ chức tuyên truyền pháp luật lưu động về phòng, chống bạo lực gia đình kết hợp tổ chức phiên toà giả định tuyên truyền về tác hại do ma tuý gây ra, hình phạt của pháp luật đối người thực hiện hành vi phạm tội liên quan đến ma tuý.

Sở tư pháp – Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Tuyên Quang phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, hội viên hội phụ nữ cơ sở 18/09/2020

Ngày 15/9/2020, Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Tuyên Quang phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, hội viên hội phụ nữ phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang.

Quảng Bình: Ban hành Kế hoạch tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020 16/09/2020

Ngày 15/9/2020, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 1661/KH-UBND về việc tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020.

Vĩnh Phúc với công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 16/09/2020

Với phương châm hướng về cơ sở và phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương, xây dựng nông thôn mới, bên cạnh việc triển khai kế hoạch thực hiện của cấp tỉnh, chỉ đạo hướng dẫn các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh.

Gia Lai: Tổ chức khảo sát trực tuyến đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh 15/09/2020

Để đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; làm cơ sở đánh giá hiệu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chung của tỉnh Gia Lai theo quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời, nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên phạm vi toàn tỉnh, ngày 03/9/2020, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai đã ký Quyết định số 113/QĐ-STP về việc thành lập Đoàn khảo sát đánh giá hiệu quả tác động của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020.

Lào Cai: Tổ chức Hội nghị cập nhật kiến thức pháp luật, hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên 14/09/2020

Thực hiện Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 12/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai triển khai Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh, ngày 8/9/2020, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị cập nhật kiến thức pháp luật, hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở tại xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà.

Bắc Kạn phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2020” 14/09/2020

Ngày 08/9/2020, Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2020” tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Công văn số 5321/CV-BTC về việc phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2020”.

Yên Bái: Sở Tư pháp phối hợp với Tỉnh đoàn thanh niên thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh, thiếu niên giai đoạn 2020-2022 13/09/2020

Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Sở Tư pháp và Tỉnh đoàn thanh niên trong các hoạt động xây dựng, hoàn thiện pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; tiếp cận pháp luật; tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý cho đoàn viên, thanh, thiếu niên, ngày 03/8/2020, Sở Tư pháp và Tỉnh đoàn thanh niên đã ký kết Chương trình phối hợp số 21/CTPH-STP-TĐTN về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh, thiếu niên giai đoạn 2020 - 2022 (gọi chung là Chương trình phối hợp số 21).