Nghệ An triển khai Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” 29/05/2020

Thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021”, ngày 26/5/2020, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 266/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh.

Huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động 26/05/2020

Ngày 17/5/2020, tại Nhà Văn hóa huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 100 người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Sóc Trăng tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật cho lực lượng đoàn viên, thanh niên 22/05/2020

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND, ngày 05/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 – 2015” đến năm 2020; Kế hoạch liên tịch số 10/KHLT-HND-TĐ-HLHPN-HCCB ngày 30/01/2020 về việc thực hiện phối hợp phổ biến kiến thức pháp luật cho cán bộ đoàn thể cơ sở năm 2020 – 2021, ngày 21/5/2020, Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Tỉnh đoàn, Huyện đoàn Mỹ Tú tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật cho hơn 120 đại biểu là Bí thư, Phó Bí thư xã đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Mỹ Tú.

Huyện Nghi Lộc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực truyến” 18/05/2020

Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, kịp thời tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các văn bản pháp luật mới, góp phần tạo thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành, bảo vệ pháp luật trong các tầng lớp Nhân dân, UBND các huyện Nghi Lộc và Quỳnh Lưu đã ban hành Kế hoạch tổ Chức thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” (Cuộc thi).

Tỉnh Khánh Hòa tổ chức Cuộc thi sáng tác câu chuyện truyền thanh về bình đẳng giới 18/05/2020

Nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về giới và bình đẳng giới cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng, ngày 08/5/2020, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 4467/KH-UBND về tổ chức Cuộc thi sáng tác câu chuyện truyền thanh về bình đẳng giới (Cuộc thi) trên địa bàn tỉnh.

Khánh Hòa tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng 18/05/2020

Thực hiện Kế hoạch số 1105/KH-BTP ngày 27/3/2020 của Bộ Tư pháp về tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về pháp luật phòng, chống tham nhũng, ngày 05/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4270/KH-UBND về tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa về pháp luật phòng, chống tham nhũng (Cuộc thi). Nội dung thi về kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật; kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các lĩnh vực pháp luật quan trọng khác liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người dân.

Bến Tre: Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng 18/05/2020

Thực hiện Kế hoạch số 1105/KH-BTP ngày 27/3/2020 của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành Kế hoạch số 2280/KH-UBND về việc tổ chức Hội thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng.

Bình Định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét khen thưởng công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh 18/05/2020

Để góp phần tạo cơ sở cho việc xét khen thưởng về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh Bình Định được phù hợp, khách quan, toàn diện, kịp thời ghi nhận, biểu dương thành tích của các tập thể, cá nhân trong công tác PBGDPL, ngày 15/4/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh ban hành Quyết định số 75/QĐ-HĐPH về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét khen thưởng công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh (ban hành theo Quyết định số 16/QĐ-HĐPH ngày 06/3/2019 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh).

Quảng Bình: Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số 08/05/2020

Ngày 06/5/2020, Ban Dân tộc tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2017 - 2021” (Đề án 1163).

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh 08/05/2020

Thực hiện Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 1904/KH-STTTT ngày 21/01/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2019-2020, ngày 30/3/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã có văn bản gửi Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện, Trung Tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao cấp huyện trên địa bàn tỉnh hướng dẫn tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2020.