Liên kết website

Một số hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên hiệu quả ở Trung Quốc 19/04/2021

Trong những năm qua, với mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền, tích cực tuyên truyền kiến thức pháp luật và thúc đẩy tinh thần thượng tôn pháp luật, Đảng và nhà nước Trung Quốc đã rất quan tâm đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên.

Hòa giải ở cơ sở và hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã về tranh chấp đất đai dưới góc độ so sánh 06/04/2021

Tranh chấp về đất đai là một trong những tranh chấp xảy ra phổ biến, rất phức tạp và đa số các tranh chấp về đất đai phải giải quyết bằng con đường Tòa án. Một trong những biện pháp hữu hiệu để giải quyết tranh chấp đất đai, hạn chế các bên tranh chấp khởi kiện ra Tòa án, giảm tải áp lực công việc cho Tòa án là tăng cường công tác hòa giải.

Một số so sánh giữa hòa giải ở cơ sở tại Việt Nam và hòa giải nhân dân Trung Hoa 03/03/2021

Xuất phát từ vai trò và ý nghĩa quan trọng của hòa giải cơ sở là đáp ứng nhu cầu giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, xích mích trong cộng đồng dân cư, góp phần giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, tăng cường tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư, ngăn ngừa kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, ổn định trật tự, an toàn xã hội, đồng thời giảm bớt các vụ việc phải đưa lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết, từ đó, tiết kiệm thời gian, kinh phí cho Nhà nước và nhân dân và kế thừa, tiếp tục phát triển các chế định về hòa giải cơ sở phù hợp, ngày 20/6/2013, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật Hòa giải ở cơ sở.

“Phòng, chống đại dịch Covid-19: Trách nhiệm của nhà nước, bổn phận của công dân” 02/03/2021

Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng rộng khắp thế giới nói chung và tới Việt Nam nói riêng. Vì vậy, việc xác định rõ trách nhiệm của nhà nước và bổn phận của công dân trong việc phòng, chống đại dịch này là hết sức cần thiết nhằm ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch hiệu quả. Để làm rõ được vấn đề này, bài viết tập trung làm rõ các nội dung sau: Cơ sở pháp lý về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống đại dịch; Mô hình quản trị nhà nước tốt trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 ở Việt Nam; Thực tiễn trách nhiệm của hệ thống chính trị, trách nhiệm của Nhà nước, bổn phận của công dân trong phòng, chống đại dịch COVID-19 ở Việt Nam; Một số giải pháp thúc đẩy trách nhiệm của Nhà nước, bổn phận của công dân trong phòng, chống đại dịch COVID-19 ở Việt Nam.

Xử lý chuyển hướng bằng hòa giải ở cơ sở đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật 24/02/2021

Pháp luật Việt Nam chưa có khái niệm về xử lý chuyển hướng đối với người vi phạm pháp luật, tuy nhiên đã có những quy định cho phép chuyển hướng xử lý những người vi phạm pháp luật hành chính hoặc hình sự sang xử lý bằng các biện pháp không chính thức, thay vì áp dụng chế tài hành chính hay hình sự là những biện pháp xử lý chính thức.

Nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong xã hội tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật 30/10/2020

Trong những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) ở Việt Nam đã và đang ngày càng khẳng định vai trò là một bộ phận không thể tách rời của quá trình xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện pháp luật. Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được đề ra như một nhiệm vụ rất quan trọng. Nhà nước pháp quyền đòi hỏi tính tối thượng của luật, mọi công dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ này, PBGDPL được coi là cầu nối để đưa pháp luật vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật, trong đó có vai trò hết sức quan trọng của các tổ chức, cá nhân trong xã hội tham gia công tác PBGDPL.

Đa dạng hóa các hình thức đưa pháp luật đến khu vực biên giới, hải đảo 17/10/2020

Miền núi cao, vùng sâu, biên giới, hải đảo là những địa bàn cư trú chủ yếu của đồng bào các dân tộc thiệu số. Đây là những vị trí trọng yếu về an ninh, quốc phòng của đất nước. Từ các chính sách quan tâm, đầu tư cho vùng đặc biệt quan trọng này, những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã chú trọng ưu tiên đầu tư, phát triển đưa kinh tế - xã hội phát triển và đời sống Nhân dân nơi đây cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, việc tiếp cận thông tin, kiến thức pháp luật của người dân nơi đây còn nhiều hạn chế, do đó tình trạng người dân vi phạm pháp luật vì thiếu hiểu biết pháp luật vẫn còn xảy ra. Đặc biệt là tuyến biên giới đất liền, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, mặt bằng dân trí thấp, trình độ nhận thức và hiểu biết pháp luật còn hạn chế thì tình trạng vi phạm pháp luật xảy ra phổ biến hơn.

Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 – Cơ sở pháp lý quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở 14/07/2020

Với bản chất nhân văn sâu sắc, hòa giải ở cơ sở từ bao đời nay đã trở thành một hiện tượng xã hội - pháp luật - văn hóa thấm sâu trong đời sống người dân Việt Nam và thực sự trở thành một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Để đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, xích mích trong cộng đồng dân cư thông qua hòa giải ở cơ sở, chế định hòa giải ở cơ sở luôn được phát triển, hoàn thiện qua mỗi thời kỳ lịch sử.