Liên kết website

Đề xuất xây dựng quy định về hủy việc nuôi con nuôi trong Luật nuôi con nuôi 27/09/2022

Việc nuôi con nuôi có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm xác lập mối quan hệ cha, mẹ - con giữa người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi, giúp những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi…) được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình để bảo đảm quyền của trẻ em, giúp các em phát triển lành mạnh và có tương lai tươi sáng.

Một số tiêu chí lựa chọn nội dung pháp luật cần phổ biến 23/09/2022

Trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), việc xác định đúng và trúng nội dung PBGDPL là yếu tố quan trọng đầu tiên, bảo đảm cần thiết để thực hiện hoạt động PBGDPL đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn. Xác định chính xác nội dung PBGDPL sẽ góp phần quyết định thành công mục tiêu của công tác này là tạo chuyển biến trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công dân.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết các vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi 13/08/2022

Trong những năm gần đây, tội phạm xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi đã trở thành một trong những vấn đề nan giải đối với toàn xã hội. Hậu quả của loại tội phạm này ảnh hưởng nghiêm trọng về tâm lý, sự phát triển về thể chất và tinh thần của trẻ em gái. Trước tình hình trên, các cơ quan tiến hành tố tụng các cấp đã triển khai nhiều biện pháp phát hiện xác minh khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử theo pháp luật, các đối tượng phạm tội xâm hại tình dục trẻ em. Tuy nhiên, vẫn còn tội phạm xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi chưa được phát hiện, xác minh khởi tố, điều tra và xử lý kịp thời nên đòi hỏi phải nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong phòng, chống loại tội phạm này.

Truyền thông góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 11/08/2022

Đồng bào dân tộc thiểu số chính là đối tượng trực tiếp đón nhận, thụ hưởng các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên hiện nay, so với sự phát triển chung của cả nước và từng địa phương, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều khó khăn, kinh tế - xã hội phát triển chậm; tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo và nguy cơ tái nghèo cao; khoảng cách giàu - nghèo có xu hướng gia tăng. Nhìn chung, mặt bằng dân trí của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) còn hạn chế, vẫn còn một bộ phận không nhỏ đồng bào DTTS không biết chữ, không biết tiếng phổ thông nên dễ bị kẻ xấu lôi kéo, xuyên tạc chính sách dẫn đến hiểu sai, hiểu không đúng về chính sách dân tộc.

Tổ chức phiên tòa trực tuyến nhằm hướng tới xây dựng Tòa án điện tử, Tòa án số, Tòa án thông minh 07/08/2022

Hiện nay, tổ chức phiên tòa trực tuyến là nhu cầu, xu hướng tất yếu của hoạt động tư pháp ở Việt Nam và trên thế giới. Việc xét xử trực tuyến phù hợp với chủ trương của Đảng, các nguyên tắc cơ bản và thủ tục tố tụng do pháp luật quy định; phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tư pháp không chậm trễ, tiết kiệm chi phí xã hội.