Liên kết website

Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật – Lịch sử hình thành và phát triển 03/12/2022

Ngày 29/11/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. Một trong những điểm mới nổi bật của Nghị định này là chuyển đổi mô hình tổ chức bộ máy của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật thành Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật. Đây là một trong những mốc son đáng tự hào của chặng đường hình thành và phát triển của đơn vị suốt mấy chục năm qua. Bài viết này xin được phân tích để thấy rõ hơn ý nghĩa của việc chuyển đổi mô hình này trong bối cảnh hiện nay.

Ngành Tòa án tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật 30/11/2022

Thời gian qua, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Tòa án nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Nhận thức, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức Tòa án có nhiều tiến bộ. Hệ thống các cơ quan Tòa án đã tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp công dân và giải quyết các khiếu nại, tố cáo, bám sát Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thới trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triến kinh tế - xã hội.

Cơ chế hòa giải tiếp tục được khẳng định là phương thức giải quyết hữu hiệu trong phòng, chống bạo lực gia đình 23/11/2022

Thực tiễn cho thấy, có rất nhiều cách thức xử lý khác nhau đối với vi phạm bạo lực gia đình, nhưng cơ chế hòa giải ở cơ sở là một hình thức, một giải pháp góp phần phòng ngừa và giải quyết kịp thời, có hiệu quả hành vi bạo lực gia đình. Bởi thông qua công tác hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên đã kịp thời ngăn chặn những hành vi “giận quá mất khôn”, “giận cá chém thớt” của các cá nhân trong xã hội. Đồng thời, qua quá trình hòa giải, hòa giải viên đã giúp cho các thành viên trong gia đình nhận thức rõ những quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, trách nhiệm của các thành viên trong gia đình theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, trẻ em, người cao tuổi... và trách nhiệm, hậu quả của hành vi bạo lực gia đình. Từ đó giải tỏa khúc mắc, mâu thuẫn trong gia đình bằng con đường hòa bình ngăn ngừa tội phạm; xây dựng tình đoàn kết tương thân, tương ái trong gia đình, giữ gìn ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Liên thông thư viện trong cơ sở giáo dục mầm non và trường phổ thông 22/11/2022

Đó là quy định tại Thông tư 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

Đề xuất một số giải pháp phòng, chống bạo lực học đường 30/09/2022

Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã giành nhiều sự quan tâm đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em cũng như có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, hướng đến xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh. Tuy nhiên, tình trạng bạo lực học đường thời gian gần đây diễn biến phức tạp, gây tác hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần, thái độ học tập của học sinh, việc giảng dạy của thầy cô giáo và các hoạt động khác của nhà trường, trở thành vấn đề xã hội bức xúc, là nỗi lo của phụ huynh, học sinh và nhà trường.

Đề xuất xây dựng quy định về hủy việc nuôi con nuôi trong Luật nuôi con nuôi 27/09/2022

Việc nuôi con nuôi có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm xác lập mối quan hệ cha, mẹ - con giữa người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi, giúp những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi…) được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình để bảo đảm quyền của trẻ em, giúp các em phát triển lành mạnh và có tương lai tươi sáng.

Một số tiêu chí lựa chọn nội dung pháp luật cần phổ biến 23/09/2022

Trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), việc xác định đúng và trúng nội dung PBGDPL là yếu tố quan trọng đầu tiên, bảo đảm cần thiết để thực hiện hoạt động PBGDPL đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn. Xác định chính xác nội dung PBGDPL sẽ góp phần quyết định thành công mục tiêu của công tác này là tạo chuyển biến trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công dân.