Liên kết website

Quảng Trị: Nhìn lại công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật sau 03 năm triển khai thực hiện 30/03/2020

Ngày 08/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 619/QĐ-TTg ban hành Quy định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL).

Kết quả 02 năm thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 09/09/2019

Xác định việc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá tiếp cận pháp luật luật trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân; đảm bảo quyền được tiếp cận thông tin của công dân đối với các quy định của pháp luật; từ năm 2017 đến nay, sau khi Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 được ban hành, trong đó quy định thêm tiêu chí 18.5 về đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật đối với các xã đăng ký về đích nông thôn mới, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành văn bản bổ sung nhiệm vụ mới này vào Quyết định ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm của tỉnh; đồng thời chỉ đạo Sở Tư pháp hướng dẫn các địa phương thực hiện việc đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, với nhiều kết quả nổi bật như sau:

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại tỉnh Quảng Nam 28/12/2018

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, ngày 26/12/2018 Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ và giải đáp vướng mắc về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại tỉnh Quảng Nam cho đội ngũ cán bộ Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, đại diện Ủy ban nhân dân và công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị có đồng chí Thái Nguyên Đại, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Nam.

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, giải đáp vướng mắc về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại tỉnh Bạc Liêu 30/11/2018

Thực hiện Quyết định số 699/QĐ-BTP ngày 22/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ngày 27/11/2018, Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn nghiệp vụ và giải đáp vướng mắc về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Hội nghị do Ths. Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lâm Quốc Tải, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu cùng với hơn 140 đại biểu đại diện Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện, đại diện Ủy ban nhân dân và công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã của tỉnh Bạc Liêu.

Bộ Tư pháp tổ chức khảo sát nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại tỉnh Bạc Liêu 30/11/2018

Thực hiện Quyết định số 2803/QĐ-BTP ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, từ ngày 26 đến ngày 27/11/2018, Bộ Tư pháp tổ chức khảo sát, nắm bắt tình hình trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại tỉnh Bạc Liêu. Đoàn khảo sát do đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật làm trưởng đoàn.

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và giải đáp vướng mắc về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng 04/10/2018

Triển khai Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, kiểm tra năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 797/QFF-BTP ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trong chuyến công tác tại các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng từ ngày 24 đến ngày 28/9/2018, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, giải đáp vướng mắc về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (ngày 25/9/2018) và tỉnh Lâm Đồng (ngày 27/9/2018).

Bộ Tư pháp trả lời Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu về nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 06/09/2018

Ngày 31/8/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 3268/BTP-PBGDPL gửi Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu về đề nghị hướng dẫn một số nội dung đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Theo đó, đối với nội dung sử dụng kết quả đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để đánh giá nông thôn mới, Sở Tư pháp đề xuất cho phép tiến hành đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với trường hợp xã đã đạt các tiêu chí nông thôn mới khác nhưng năm trước liền kề năm đánh giá chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và năm nay chưa đến thời điểm đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

Bộ Tư pháp trả lời kiến nghị của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng về nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 02/08/2018

Trả lời Công văn số 165/ STP - PBGDPLngày 12/6/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng về đề nghị hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 2088/BTP-PBGDPL ngày 31/7/2018 gửi Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng

Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 2788/BTP-PBGDPL ngày 30/7/2018 về thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 01/08/2018

Sau hơn 01 năm thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Quyết định số 619/QĐ-TTg), các địa phương đã quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn (cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã bổ sung Sở Tư pháp làm thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu cấp tỉnh; tổ chức thông tin, tuyên truyền, tập huấn, biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ về nhiệm vụ này. Việc tổ chức đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm đầu tiên cơ bản nghiêm túc với 6369/10648 đơn vị cấp xã của 60/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (đạt tỷ lệ gần 60% đơn vị cấp xã).