Liên kết website

Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 01/08/2021

Ngày 30/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1371/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”

Đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 23/07/2021

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định 1260/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027”.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định mới về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 22/07/2021

Ngày 22/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (thay thế Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật).

Tọa đàm trực tuyến: Góp ý dự thảo Báo cáo nghiên cứu về sự cần thiết xây dựng Chiến lược nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật cho người dân, trọng tâm vào nhóm yếu thế 21/07/2021

Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE) do Liên minh châu Âu (EU) và Cơ quan phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đồng tài trợ, sáng ngày 21/7/2021, Vụ Phổ biến, giáp dục pháp luật, Bộ Tư pháp phối hợp với UNDP Việt Nam tổ chức Tọa đàm trực tuyến nhằm góp ý dự thảo Báo cáo nghiên cứu về sự cần thiết xây dựng Chiến lược nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật cho người dân, trọng tâm vào nhóm yếu thế. Bà Ngô Quỳnh Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp và bà Đào Thị Thu An – Quản lý Dự án EU JULE, Chương trình phát triển Liên hợp quốc chủ trì Tọa đàm.

Chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng pháp luật”: Dấu ấn Nguyễn Đình Cung trong các đạo luật Doanh nghiệp 20/07/2021

Trong câu chuyện về quá trình soạn thảo các đạo luật về Doanh nghiệp, TS Nguyễn Đình Cung (nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW - CIEM) không nói nhiều về mình mà nhắc đến tên nhiều người, rằng nếu không có những cơ may thì Luật Doanh nghiệp (DN) có thể cũng chưa ra đời vào thời điểm đó.

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 19/07/2021

Chiều 16-7, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Gắn tổ chức cuộc thi với tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng 16/07/2021

Đây là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh - Trưởng ban tại cuộc họp Ban Tổ chức Cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về phòng, chống tham nhũng năm 2021 diễn ra vào sáng nay, (16/7).

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ 16/07/2021

Để kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây gọi là Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg), ngày 15/7/2021, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1168/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg.

Tổ chức triển khai có hiệu quả Quyết định số 21 quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL 14/07/2021

Trong những năm qua, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật được thành lập, tổ chức hoạt động và trở thành thiết chế, nền tảng quan trọng trong việc điều phối, huy động cả hệ thống chính trị tham gia triển khai phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định.

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 14/07/2021

Để tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Chương trình) và Quyết định số 1163/QĐ-BTP ngày 24/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021, ngày 12/7/2021 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1140/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021.