Liên kết website

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" 08/04/2021

Ngày 16/3/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 829/BVHTTDL-PC gửi các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ về việc tham gia hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân".

Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 08/04/2021

Ngày 08/4/2021, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 1028/BTP-PBGDPL về hướng dẫn một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” vượt mốc 100.000 lượt thi 07/04/2021

Tính đến 8h30 ngày 07/4/2021, Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bẩu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng ngày càng sôi nổi của các tầng lớp Nhân dân trên cả nước, vượt mốc 100.000 lượt tham dự với 104.888 lượt dự thi và 84.849 người dự thi.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tích cực hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” 07/04/2021

Nhằm phổ biến, tuyên truyền rộng rãi, nâng cao hiểu biết pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, thực hiện Công văn số 820/HĐPH ngày 23/3/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, ngày 06/4/2021, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 6899/CV/TWĐTN-BTG hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” (Cuộc thi).

Tạo sức lan tỏa sâu rộng về ý nghĩa Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử 06/04/2021

Sáng nay (06/4), ông Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”: Đã có hơn 60.000 lượt dự thi 05/04/2021

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” (sau đây gọi là Cuộc thi) do Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức diễn ra từ ngày 01/4/2021 đến ngày 30/4/2021. Tính đến 8h00 ngày 05/4/2021, Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng ngày càng sôi nổi của các tầng lớp Nhân dân trên cả nước với hơn 60.000 lượt dự thi.

Nâng cao quyền và trách nhiệm của cử tri trong việc lựa chọn người đại diện xứng đáng 03/04/2021

Nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và thực hiện pháp luật về bầu cử, đồng thời để hưởng ứng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và Đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND. Ngày 31/3, Đài Tiếng nói Việt Nam đã thực hiện phỏng vấn bà Ngô Quỳnh Hoa – Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp để trao đổi về chủ đề nêu trên.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp Nhân dân trên cả nước 02/04/2021

Ngay trong ngày 1/4/2021 (ngày đầu tiên) diễn ra Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp Nhân dân với hơn 15.000 lượt dự thi trên cả nước.

Đại học Luật Hà Nội: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII 02/04/2021

Ngày 1/4, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội và tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử: Góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, thành công của Cuộc bầu cử 31/03/2021

Chiều 31/3, Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”.