Liên kết website

Ban Bí thư ban hành Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 22/06/2020

Qua xem xét báo cáo của Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (sau đây gọi là Chỉ thị số 32-CT/TW), ngày 20/6/2020, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 80-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW.

Tăng cường bảo vệ phụ nữ và trẻ em, phòng chống bạo lực giới 19/06/2020

Thực hiện Kế hoạch hoạt động của dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” do Phái đoàn liên minh Châu Âu (EU) tài trợ, Bộ Tư pháp đã tổ chức “Hội thảo tham vấn ý kiến hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm tăng cường bảo vệ phụ nữ và trẻ em; phòng, chống bạo lực giới” vào sáng nay (18/6).

Diễn đàn pháp luật: Nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải tại Việt Nam 17/06/2020

Sáng nay (17/6), Bộ Tư pháp phối hợp với Phái đoàn liên minh Châu Âu tại Việt Nam và Cơ quan phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức Diễn đàn thảo luận về hoàn thiện và thực thi pháp luật với chủ đề “Nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải tại Việt Nam”. Diễn đàn nhằm chia sẻ, cập nhật thông tin, thành tựu của Việt Nam về kết quả hoàn thiện và thực thi pháp luật về hòa giải, trọng tâm là hòa giải ở cơ sở; đồng thời trao đổi, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; đáp ứng yêu cầu cải cách pháp luật, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Báo cáo Bộ trưởng Lê Thành Long nội dung phim phóng sự tại Hội nghị “Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải” 17/06/2020

Sáng ngày 16/6/2020, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã báo cáo lãnh đạo Bộ về nội dung phim phóng sự phát tại Hội nghị “Công tác dân vận trong hoạt động hòa giải” dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Lê Thành Long. Cùng dự cuộc họp còn có Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tập trung chuẩn bị tốt Hội nghị công tác dân vận trong hoạt động hòa giải 09/06/2020

Chiều ngày 08/6, Bộ trưởng Lê Thành Long đã chủ trì cuộc họp về tiến độ và công tác phối hợp chuẩn bị tổ chức Hội nghị công tác dân vận trong hoạt động hòa giải. Dự cuộc họp còn có Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, đồng chí Đinh Trung Tụng - Chuyên gia cao cấp; đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ, Nhà xuất bản tư pháp.

Tổ chức thành công Vòng chung kết Cuộc thi “Pháp luật học đường” 07/06/2020

Là sân chơi bổ ích, thiết thực, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, phổ biến pháp luật cho học sinh, sinh viên, sáng 7/6 Vòng chung kết Cuộc thi “Pháp luật học đường” đã được tổ chức thành công và đạt nhiều hiệu ứng lan toả.

Khảo sát tình hình tổ chức chung kết Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường” tại tỉnh Thái Nguyên 07/06/2020

Vòng chung kết Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường” được tổ chức từ 9h00 đến 10h00 ngày 07/6/2020 với sự tham gia của hơn 300 các em học sinh, sinh viên của các trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp của 29 tỉnh, thành phố trên cả nước. Thái Nguyên là địa phương có số lượng thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng chung kết cao nhất cả nước (45 thí sinh).

Tiến tới Vòng chung kết trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường” ngày 07/6/2020 06/06/2020

Với mục đích đổi mới hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup tổ chức Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục nghề nghiệp (Cuộc thi “Pháp luật học đường”).

Tập trung thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 04/06/2020

Đây là ý kiến của Bộ trưởng Lê Thành Long tại cuộc họp chiều ngày 04/6/2020 với sự tham gia của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, đại diện Lãnh đạo Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin và Cục Kế hoạch - Tài chính.