Liên kết website

Phóng sự Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện 08/11/2021

Để tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 có chất lượng, hiệu quả, đẩy mạnh hoạt động phổ biến, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, ngày 11 tháng 10 năm 2021, Đài Truyền hình Việt Nam đã phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật xây dựng và phát sóng phóng sự hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

“Gương sáng Pháp luật” góp phần chấn hưng đạo đức dân tộc 08/11/2021

Chương trình Gương sáng Pháp luật 2021 đã đi đến thời điểm kết thúc nhưng chắc chắn sức lan tỏa sẽ còn rộng mãi và chúng ta với phương châm thiết thực, hiệu quả sẽ nuôi dưỡng sức sống và sinh khí ấy lâu dài cho mai sau chứ không chỉ là sự kiện có tính chất nhất thời.

“Gương sáng pháp luật” là hình thức tuyên truyền pháp luật sáng tạo 08/11/2021

Một trong những “kim chỉ nam” ngay từ ban đầu Ban Tổ chức chương trình “Gương sáng Pháp luật” luôn bám sát, là Quyết định 1521/QĐTTg ngày 6/10/2020 Thủ tướng ban hành (thực hiện kết luận 80- kL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân).

Để tinh thần Ngày Pháp luật được thực hiện hàng ngày 08/11/2021

Trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật, việc vinh danh những tấm gương tiêu biểu trong chấp hành pháp luật từ mỗi người dân, từ những con người hết sức bình dị sẽ thôi thúc mỗi người hành động có ý thức, có trách nhiệm hơn với chính mình và cộng đồng.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh: Ngày Pháp luật đã trở thành sự kiện quan trọng của đất nước 07/11/2021

Năm 2021, cả nước thực hiện Ngày Pháp luật 9/11 với điểm nhấn là Chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng Pháp luật” lần đầu tiên được tổ chức. Pháp luật Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh.

Hội đồng bình chọn nhận xét gì về “Gương sáng Pháp luật” ? 07/11/2021

Tuy lần đầu tiên tổ chức nhưng theo đánh giá của ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Hội đồng bình chọn, chương trình đã có cách làm bài bản, từ khâu lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng bình chọn đến quá trình lựa chọn, đăng tải những gương tiêu biểu; khắc phục nhiều khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Trao giải cuộc thi Sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật "Spirit of Law" 06/11/2021

Tối ngày 5/11, tại trường Đại học Luật Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi Sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật "Spirit of Law" do Đảng ủy khối các Trường Đại học và Cao đẳng thành phố Hà Nội, Trường Đại học Luật Hà Nội đồng chủ trì, Thành đoàn Hà Nội và Sở Tư pháp thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức.

Tiếp tục hoàn thiện Cổng Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật quốc gia 05/11/2021

Trong Quý III/2021, Bộ Tư pháp đã triển khai các hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL)Trung ương; xây dựng Báo cáo tổng kết Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2022; đề nghị, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức có liên quan tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến, triển khai các đề án, chương trình về công tác PBGDPL.

Vụ Pháp chế Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất 05/11/2021

Sáng ngày 5/9, tại Lễ Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021, Vụ pháp chế của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất – phần thưởng cao quý của Nhà nước dành cho những thành tích xuất sắc của Vụ.

Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Phổ biến một số nội dung liên quan đến giám sát cán bộ, đảng viên tại nơi cư trú và nơi làm việc 04/11/2021

Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam, sáng ngày 4/11, Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề phổ biến, giáo dục pháp luật với nội dung “Giám sát cán bộ, đảng viên” và phổ biến một số văn bản pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến nội dung giám sát cán bộ, đảng viên của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân.