Liên kết website

Trao giải thưởng Vòng chung kết Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường” 18/08/2020

Ngày 18/8/2020, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến toàn quốc "Pháp luật học đường" đã ký Quyết định số 1774/QĐ-BTCCT về trao giải thưởng Vòng chung kết Cuộc thi.

Phải có cách nhìn mới, tiếp cận mới về công tác Phổ biến giáo dục pháp luật 14/08/2020

Đó là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh tại cuộc họp nghe báo cáo về Chủ đề, Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam diễn ra ngày 14.8. Cuộc họp có sự tham dự của lãnh đạo một số đơn vị liên quan.

Bộ Tư pháp tổ chức lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW 14/08/2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5379/VPCP-PL ngày 03/7/2020 của Văn phòng Chính phủ giao Bộ Tư pháp nghiên cứu, đề xuất kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, Bộ Tư pháp đã xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW (sau đây gọi là dự thảo Kế hoạch) và dự thảo Tờ trình Quyết định. Để hoàn thiện dự thảo Kế hoạch trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành, ngày 13/8/2020, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 2962/BTP-PBGDPL về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW.

Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 14/08/2020

Sáu tháng đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động, ảnh hưởng lớn đến kinh tế, xã hội của đất nước ta. Thực hiện lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chỉ đạo quyết liệt của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với phương châm "chống dịch như chống giặc", kiểm soát dịch bệnh là ưu tiên hàng đầu, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây gọi là Hội đồng) các cấp đã kịp thời tư vấn điều chỉnh kế hoạch và tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) phù hợp, đáp ứng yêu cầu của công tác này trong tình hình mới.

Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 13/08/2020

Sáng 12/8, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì buổi làm việc với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác PBGDPL” giai đoạn 2019 – 2021

Tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19 09/08/2020

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, gia tăng các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh này, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật trân trọng đề nghị Tổ chức pháp chế các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tham mưu tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, thông tin, phổ biến đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; phổ biến pháp luật, vận động cán bộ, nhân dân tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn tại Công văn số 362/BTP-PBGDPL ngày 07/02/2020 của Bộ Tư pháp về tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm; Công văn số 1456/BTP-PBGDPL ngày 22/4/2020 của Bộ Tư pháp về việc tiếp tục PBGDPL về phòng, chống dịch COVID-19.

Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến pháp luật trong tình hình mới 04/08/2020

Chiều 3/8, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị về việc báo cáo dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong công tác phòng chống Covid-19 03/08/2020

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế và đời sống của các tầng lớp Nhân dân.

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL tại tỉnh Bình Phước 27/07/2020

Thực hiện các Quyết định số 366/QĐ-BTP ngày 28/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020, sáng ngày 24/7/2020, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho 220 đại biểu là lãnh đạo các Phòng Tư pháp cấp huyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã và hòa giải viên của 02 huyện Bù Đăng và Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh tại cuộc họp BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Tư pháp ngày 27/7/2020 27/07/2020

Ngày 27 tháng 7 năm 2020, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Tư pháp (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo; đồng chí Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, các đồng chí đại diện các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.