Liên kết website

Kết quả đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An 07/03/2023

Để kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, ngày 23/8/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác này.

An Giang - Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức thành công Hội nghị triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 06/03/2023

Ngày 03/3/2023, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức thành công Hội nghị triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023. Hội nghị có sự tham dự, chủ trì của ông Lê Văn Phước – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và còn có sự tham dự của ông Cao Thanh Sơn – Giám đốc Sở Tư pháp, Phó chủ tịch Hội đồng Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, các đồng chí thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện và Trưởng, Phó Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện.

Khánh Hòa: Triển khai tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học 03/03/2023

Ngày 17/02/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 409/KH-SGDĐT triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông (ATGT) trong trường học năm 2023.

Sóc Trăng: Chuyển biến tích cực trong đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 02/03/2023

Ý thức được tầm quan trọng của công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, thời gian qua ngành Tư pháp Sóc Trăng đã chú trọng triển khai thực hiện nhiệm vụ này bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo. Qua đó, đạt được nhiều kết quả tích cực

Cần Thơ: Tổ chức Hội nghị triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 01/03/2023

Chiều ngày 28/02/2022, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023. Hội nghị do ông Nguyễn Ngọc Hè – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL thành phố chủ trì với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành thành phố; Thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố; Lãnh đạo Sở Tư pháp; Trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Đại diện Lãnh đạo UBND quận huyện; Trưởng phòng Tư pháp quận, huyện.

Khánh Hòa: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh trên các phương tiện thông tin đại chúng 28/02/2023

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức về quốc phòng, an ninh của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, ngày 17/02/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1360/KH-UBND về tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023 trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

Tư pháp Sóc Trăng trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 27/02/2023

Với những thành công ấn tượng năm 2022, trong năm 2023 ngành Tư pháp Sóc Trăng tiếp tục tận dụng lợi thế, sự ủng hộ của địa phương, kế thừa thành tích đạt được, đồng thời khắc phục những khó khăn, tồn tại để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hiệu quả tích cực trong công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2022 25/02/2023

Công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức và chính quyền cấp xã, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước trong tình hình mới. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt được tỉnh Sóc Trăng chú trọng triển khai và đạt nhiều hiệu quả tích cực.

Kết quả đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2022 24/02/2023

Năm 2022 là năm đầu tiên triển khai đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng trong quá trình thực hiện, nhưng với nỗ lực và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác xây dựng và đánh xã cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Khánh Hòa: Tăng cường các biện pháp giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2023-2025 23/02/2023

Ngày 17/02/2023, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 1385/KH-UBND về thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 9 về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh.