Liên kết website

Sở Tư pháp Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị phổ biến các luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5 và giới thiệu những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 25/03/2024

Ngày 22/3/2023, Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị phổ biến các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5 và giới thiệu những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024. Đối tượng tham gia tập huấn là đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; công chức làm công tác pháp chế tại các sở, ban, ngành của tỉnh; trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố và lãnh đạo UBND cấp xã.

Đồng Tháp triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động, giai đoạn 2023 - 2030” 18/03/2024

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động, giai đoạn 2023 - 2030”.

Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nữ công nhân lao động 11/03/2024

Nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2024), Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, chính sách pháp luật cho nữ công nhân lao động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư TAAD Hà Tĩnh.

Đồng Tháp thực hiện Chuyên mục “Phổ biến pháp luật, biết để làm đúng” trên sóng truyền hình 08/03/2024

Thực hiện Kế hoạch số 204/KH-HĐPHPBGDPL ngày 07/02/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh, nhằm giúp các tổ chức, cá nhân biết rõ hơn về dịch vụ công trực tuyến, quy định phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Sở Tư pháp phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện chuyên mục “Phổ biến pháp luật, biết để làm đúng” về nội dung “Quy định về mức thu phí, lệ phí đối với dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo Nghị quyết 39/2023/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 của Hội đồng nhân dân Tỉnh” phát trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp.

Tỉnh Thái Bình: Sở Tư pháp và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp truyền thông về công tác trợ giúp pháp lý 04/03/2024

Ngày 01/3/2024, Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng và phát sóng trực tiếp chương trình “1h với Radio Thái Bình”. Chủ đề của Chương trình “ Vai trò của trợ giúp pháp lý trong xã hội hiện nay”. Khách mời Chương trình là ông Lê Chí Diên - Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thái Bình.

Nghệ An: 403/460 đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2023 01/03/2024

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, trong năm 2023, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 30/01/2023 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo Sở Tư pháp ban hành 02 kế hoạch và 09 công văn, giấy mời để triển khai, hướng dẫn nhiệm vụ chuẩn tiếp cận pháp luật của tỉnh. Các đơn vị cấp huyện đã ban hành Kế hoạch về cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, 92 công văn, 21 quyết định chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác này tại địa phương.

Cần Thơ đẩy mạnh phối hợp PBGDPL, hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm 29/02/2024

Sáng ngày 29/2, Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) TP Cần Thơ tổ chức Lễ Ký kết các kế hoạch phối hợp thực hiện công tác PBGDPL; Hòa giải cơ sở giai đoạn 2024 -2025.

Hội đồng PHPBGDPLtỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trên sóng truyền hình 25/02/2024

Nhằm phát huy hiệu quả, thế mạnh của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) qua các phương tiện thông tin đại chúng góp phần truyền tải thông tin pháp luật, PBGDPL bảo đảm chính xác, kịp thời tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của tổ chức và cá nhân.

Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2023 22/02/2024

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 25/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg.

Đồng Nai: Năm 2023 có 166/170 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 20/02/2024

Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 25/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã thực hiện đầy đủ quy trình chấm điểm, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.