Liên kết website

Quảng Trị : Nhân rộng mô hình “Dòng họ không có người vi phạm pháp luật” 02/07/2024

Mô hình “Dòng họ không có người vi phạm pháp luật” là mô hình điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật được tỉnh Quảng Trị triển khai xây dựng từ năm 2017 trên địa bàn huyện Cam Lộ.

Sóc Trăng: Sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 01/07/2024

Ngày 28/6/2024, Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg. Đồng chí Trần Ngọc Thanh Phong – Phó Giám đốc Sở Tư pháp dự và chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có các đồng chí là đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Một số kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Cà Mau 25/06/2024

Thời gian qua, công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã kịp thời cụ thể hóa, xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quyết định số 345/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và tình hình thực tế của địa phương . Đồng thời, tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính, đảm bảo tính công khai, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao là đơn vị đầu mối tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

Đồng Nai: Tập huấn các nội dung quan trọng của Luật Đất đai năm 2024 cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh 21/06/2024

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 ngày 18/01/2024. Đây là đạo luật quan trọng, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước; giữ vai trò trung tâm trong hệ thống pháp luật về đất đai, có mối quan hệ với nhiều quy định khác của pháp luật. Để đưa Luật Đất đai năm 2024 đến với mọi đối tượng, Đồng Nai đã tập trung triển khai tuyên truyền, phổ biến và tập huấn chuyên sâu các nội dung của Luật với các nhóm đối tượng trong đó có đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

Lạng Sơn: ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2024 19/06/2024

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong thi hành Luật Đất đai, tạo chuyển biến tích cực về quản lý sử dụng đất, đưa công tác quản lý đất đai vào nền nếp, kỷ cương, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 18/5/2024 về tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật pháp luật 14/06/2024

Sáng ngày 12/6/2024, Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các điểm cầu UBND cấp xã, phường, thị trấn và huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Ninh Bình: Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030” 10/06/2024

Nhằm triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, thống nhất, hiệu quả, bảo đảm các mục tiêu tại Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 17/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030”, ngày 27/5/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh.

Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên thiết bị điện tử theo mô hình “Cầu thang pháp luật” và màn hình Led 07/06/2024

Thực hiện Kế hoạch số 325/KH-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2024; đồng thời, nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố đã có văn bản đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên thiết bị điện tử theo mô hình “Cầu thang pháp luật” và màn hình Led.

Đắk Lắk: ban hành Chỉ thị thi hành hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở 06/06/2024

Để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, nhằm nâng cao tỷ lệ hòa giải thành và năng lực hòa giải của đội ngũ hòa giải viên của tỉnh, ngày 24/5/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc đẩy mạnh thi hành hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Vĩnh Phúc: Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” 04/06/2024

Ngày 30/5/2024, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 138/KH-HĐPH về tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” trên địa bàn tỉnh.