Liên kết website

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa tăng cường phổ biến các văn bản pháp luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4, kỳ họp bất thường lần thứ 2 27/04/2023

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành văn bản số 1182/SGDĐT-VP ngày 19/4/2023 gửi các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị thuộc và trực thuộc về thực hiện công tác phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4, kỳ họp bất thường lần thứ 2 và các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Nghệ An: Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 5 “Phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định” thuộc tiêu chí 9 về hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị 26/04/2023

Ngày 18/02/2022, Thủ tướng ban hành Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trong đó có chỉ tiêu 5 “Phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định” thuộc tiêu chí 9 về hệ thống chính trị và trách nhiệm của chính quyền đô thị.

Thái Bình: Tập huấn áp dụng pháp luật về tiếp cận thông tin 26/04/2023

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2023, sáng ngày 26/04/2023, Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị tập huấn áp dụng pháp luật về tiếp cận thông tin cho gần 100 đại biểu là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, công chức đầu mối cung cấp thông tin của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, đại diện lãnh đạo phòng Tư pháp và một số cán bộ Tư pháp – Hộ tịch cấp xã. Đồng chí Đoàn Mạnh Huân – Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội nghị.

Tiền Giang: Hội nghị đối thoại về giải quyết các TTHC và các vướng mắc trong thực hiện công tác tư pháp 25/04/2023

Nhằm kịp thời nắm bắt và đề ra các giải pháp giải quyết các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc ở cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành; kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, ngày 21/4/2023, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị đối thoại về giải quyết các thủ tục hành chính và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Sóc Trăng: Tổ chức Hội nghị truyền thông các chính sách có tác động lớn đến xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2023 23/04/2023

Nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác truyền thông dự thảo chính sách bằng hình thức phù hợp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng như người dân, tổ chức, doanh nghiệp; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong vận động, khuyến khích Nhân dân quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo chính sách. Sở Tư pháp tổ chức hội nghị truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội tại các xã An Ninh, Hưng Phú, Liêu Tú, Vĩnh Hải, Thạnh Tân, Vĩnh Quới, Gia Hòa 2, Châu Khánh, Kế Thành, thị trấn Cù Lao Dung cho 1.000 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

Sóc Trăng: Tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn, phổ biến quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật và phổ biến kiến thức pháp luật tại 10 xã phường thị trấn năm 2023 22/04/2023

Thực hiện Kế hoạch số 145/KH-UBND, ngày 21/9/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và Kế hoạch số 26/KH-UBND, ngày 07/02/2023 của UBND tỉnh Sóc Trăng về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Hà Tĩnh: Xây dựng mô hình tổ hòa giải cơ sở kiểu mẫu phát huy hiệu quả 21/04/2023

Thời gian qua, để nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở, các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng các mô hình tổ hòa giải cơ sở kiểu mẫu.

Sóc Trăng: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho hòa giải viên ở cơ sở và phổ biến pháp luật tại các xã phường trên địa bàn tỉnh năm 2023 21/04/2023

Thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 23/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 07/02/2023 của UBND tỉnh Sóc Trăng về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.

Huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tổ chức thi tìm hiểu pháp luật năm 2023 20/04/2023

Triển khai thực hiện Quyết định số 165/QĐ-UBDN ngày 11/01/2023 của UBND huyện Diên Khánh về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn huyện, vừa qua, UBND huyện Diên Khánh ban hành Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 07/4/2023 về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2023 trên địa bàn huyện.

Bình Định: Sở Tư pháp phối hợp với Ban Dân tộc phổ biến, giáo dục pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại huyện Vân Canh 18/04/2023

Chiều 15/4, Sở Tư pháp Bình Định phối hợp với Ban Dân tộc tổ chức Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh là đoàn viên, thanh niên vùng dân tộc thiểu số và miền núi tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT Vân Canh.