Liên kết website

Yên Bái sẵn sàng tham dự hội thi Hòa giải viên giỏi 07/09/2023

Đội thi gồm 9 hòa giải viên tiêu biểu của các huyện, thành thị trong tỉnh Yên Bái đang nỗ lực tập luyện và sẵn sàng lên đường tham dự Hội thi Hòa giải viên giỏi khu vực phía Bắc được tổ chức tại Hải Phòng.

Hà Tĩnh: Tích cực luyện tập chuẩn bị tốt cho Hội thi Hòa giải viên giỏi khu vực miền Bắc 07/09/2023

Để chuẩn bị tham gia Hội thi Hòa giải viên giỏi khu vực miền Bắc tại thành phố Hải Phòng, những ngày qua, đội thi được lựa chọn đại diện cho tỉnh tham dự Hội thi đã chủ động tìm hiểu, cập nhật kiến thức pháp luật; đồng thời, tích cực luyện tập, trau dồi kỹ năng để chuẩn bị chu đáo cho Hội thi.

Tuyên Quang tổ chức thành công Hội thi “Hoà giải viên giỏi tỉnh Tuyên Quang, năm 2023” 06/09/2023

Sáng ngày 31/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Tư pháp đã phối hợp tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi tỉnh Tuyên Quang năm 2023”.

Hà Tĩnh tích cực triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 06/09/2023

Sau khi Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được ban hành, trên cơ sở nội dung Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật này trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 30/5/2023).

Thị xã Thái Hòa đạt giải nhất Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Nghệ An năm 2023 05/09/2023

Nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023, tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Nghệ An lần thứ V.

Những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Luật Hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Giang 31/08/2023

Luật Hòa giải ở cơ sở số 35/2013/QH13 đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, quy định nguyên tắc, chính sách của Nhà nước về hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên, tổ hòa giải; hoạt động hòa giải ở cơ sở; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong hoạt động hòa giải ở cơ sở. Qua 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã tác động tích cực đến đời sống xã hội, giữ gìn sự đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, góp phần không nhỏ vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng Nai: Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở 31/08/2023

Trong những năm qua, việc thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành đã có tác động tích cực đến đời sống xã hội, tạo cơ sở pháp lý toàn diện, đầy đủ cho hoạt động hòa giải ở cơ sở đi vào nề nếp, thống nhất và hiệu quả, qua đó khẳng định vị trí và vai trò quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở trong đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh. Để triển khai công tác này ở địa phương, hàng năm Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã chủ động ban hành các Kế hoạch về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng xấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trong đó xác định các nhiệm vụ triển khai công tác hòa giải. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức quán triển, triển khai các nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành thông qua việc tổ chức các hội nghị tập huấn, triển khai, lồng ghép trong các hội nghị phổ biến, sinh hoạt Ngày Pháp luật ở các cơ quan, đơn vị, địa phương cho cán bộ, công chức, viên chức và đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở.

Tiền Giang: Chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác hòa giải ở cơ sở 31/08/2023

Qua 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang luôn được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân dân các cấp, sự phối hợp tích cực giữa Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, sự quan tâm hướng dẫn nghiệp vụ kịp thời của ngành Tư pháp, các đoàn thể. Bên cạnh việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, sơ kết, tổng kết Luật Hòa giải ở cơ sở thì việc nâng cao năng lg lxã hđội ngũ làm công tác hòa giải ở cơ sở luôn đư lxã hđội ngũ làm công tác hòa giải ở cơ sở gìn trật tự thời gian qua.

Thái Bình: Ban hành kế hoạch tham gia Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV 31/08/2023

Với mục tiêu tạo cơ hội cho các hòa giải viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ; biểu dương và tôn vinh những điển hình xuất sắc, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở; đồng thời hưởng ứng kế hoạch Kế hoạch tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương; Hội đồng PHPBGDPL tỉnh Thái Bình đã ban hành Kế hoạch tham gia Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV (Kế hoạch số 02/KH-HĐPH ngày 28/8/2023) và Quyết định thành lập Đội dự thi và Đoàn công tác tham gia Hội thi “Hòa giải viên giỏi” toàn quốc lần thứ IV(Quyết định số 01/QĐ-HĐPH ngày 30/8/2023).

Tập huấn kỹ năng truyền thông chính sách ở Bạc Liêu 30/08/2023

Ngày 30/8, Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 7 điểm cầu cấp huyện và 64 điểm cầu cấp xã, phường, thị trấn tập huấn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023.