Liên kết website

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị bồi dưỡng Báo cáo viên pháp luật 27/05/2023

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 30/01/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn triển khai công tác phổ biển, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 30/8/2022 của UBND tỉnh triển khai đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”. Ngày 25/5/2023, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, tổ chức Hội nghị bồi dưỡng Báo cáo viên pháp luật, với thành phần tham gia hơn 100 đại biểu là Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cán bộ, công chức làm nhiệm vụ pháp chế tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và đại diện Lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

Bình Định: Tổ chức Cuộc thi “Hòa giải viên giỏi” tỉnh Bình Định năm 2023 26/05/2023

Ngày 25/5/2023, tại thành phố Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức Cuộc thi “Hòa giải viên giỏi” tỉnh Bình Định năm 2023. Tham gia Cuộc thi có 33 thí sinh của 11 đội thi đại diện cho hơn 8.000 hòa giải viên trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp Bạc Liêu tổ chức hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật tại các xã điểm 26/05/2023

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-STP ngày 18/4/2023 của Sở Tư pháp tỉnh về tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền một số lĩnh vực tư pháp tại các xã điểm năm 2023, từ ngày 17-24/5/2023, Sở Tư pháp phối hợp với Phòng Tư pháp các huyện Phước Long, Vĩnh Lợi, Hồng Dân, thị xã Giá Rai, thành phố Bạc Liêu và Ủy ban nhân dân xã Phong Thạnh Tây B, Phong Thạnh Tây, Vĩnh Lộc A, Châu Thới, Vĩnh Trạch Đông tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 400 đại biểu tham dự là đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công chức Tư pháp - Hộ tịch, công chức Văn phòng – Thống kê, Công an, Quân sự, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội người cao tuổi và Trưởng ấp (khóm), Bí thư Chi bộ ấp (khóm), Trưởng ban Công tác Mặt trận và Nhân dân trên địa bàn xã.

Sóc Trăng phổ biến pháp luật cho 400 giáo viên 25/05/2023

Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng vừa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật cho 400 giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân, Giáo dục kinh tế và pháp luật các trường trên địa bàn tỉnh.

Quảng Bình: Tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật cho hòa giải viên cơ sở 23/05/2023

Thực hiện Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 14/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025” năm 2023, ngày 22/5/2023, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình phối hợp với thị xã Ba Đồn tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật cho hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn thị xã.

Tuyên Quang: Tổ chức Hội nghị triển khai các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 và kỳ họp bất thường lần thứ hai (đợt 2) 22/05/2023

Ngày 19/5/2023, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang- Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 và kỳ họp bất thường lần thứ hai (đợt 2). Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì Hội nghị.

Bến Tre: Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật trong xây dựng nông thôn mới” 20/05/2023

Thực hiện Chương trình số 6216/Ctr-BCĐ ngày 29/9/2022 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 về truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 7173/KH-UBND ngày 02/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật trong xây dựng nông thôn mới”.

Bến Tre: Tăng cường sự lãnh đạo trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân 20/05/2023

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân, ngày 05/5/2023, Tỉnh ủy Bến Tre đã ban hành Công văn số 3576-CV/TU về tăng cường sự lãnh đạo trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân.

Quảng Bình: Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho Nhân dân tại xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch 19/05/2023

Thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023, ngày 18/5/2023 Sở Tư pháp Quảng Bình phối hợp với UBND huyện Bố Trạch tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật về ma tuý; tín ngưỡng tôn giáo cho 100 đại biểu là Nhân dân trên địa bàn xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch.

Hà Tĩnh: UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở 19/05/2023

Thực hiện Quyết định số 527/QĐ-BTP ngày 10/4/2023 của Bộ Tư pháp, nhằm đánh giá khách quan, toàn diện tình hình, kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, ngày 17/5/2023, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.