Liên kết website

Đồng Nai: Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Đất đai năm 2024 từ ngày 10/6/2024 đến hết ngày 30/6/2024 21/05/2024

Ngày 16/5/2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 174/KH-UBND về tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Đất đai năm 2024 trên phạm vi toàn tỉnh (Cuộc thi). Theo đó, nhằm phổ biến sâu rộng các quy định của Luật Đất đai năm 2024, tập trung các quy định liên quan đến các tổ chức, cá nhân cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, học viên, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; đảm bảo các quy định của Luật được tuyên truyền rộng rãi đến người dân trước khi Luật bắt đầu có hiệu lực. Nội dung thi là các quy định của Luật Đất đai năm 2024. Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai: Tổ chức thực hiện Chương trình “Gương sáng pháp luật Đồng Nai” năm 2024 17/05/2024

Thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”, ngày 13/5/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 166/KH-UBND về tổ chức thực hiện Chương trình “Gương sáng pháp luật Đồng Nai” năm 2024.

Sở Tư pháp Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề hòa giải ở cơ sở năm 2024 10/05/2024

Thực hiện Kế hoạch số 414/KH-STP ngày 18/3/2024 của Sở Tư pháp, ngày 10/5/2024, Sở Tư pháp phối hợp với UBND huyện Hồng Ngự tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề hoà giải ở cơ sở năm 2024 cho hơn 120 Hòa giải viên của các Tổ Hòa giải trên địa bàn huyện. Tham dự Hội nghị có ông Phạm Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện lãnh đạo Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp và lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện Hồng Ngự.

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị triển khai các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5 (đợt 2) 10/05/2024

Ngày 10/5/2024, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang- Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5. Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì Hội nghị.

Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật cho cán bộ đoàn, đoàn viên và thanh thiếu niên trên địa bàn huyện Kông Chro 09/05/2024

Triển khai Kế hoạch số 34/KH-STP ngày 16/4/2024 về tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật cho cán bộ đoàn, đoàn viên và thanh thiếu niên năm 2024, ngày 07/5/2024, tại Hội trường 15/9 (huyện Kông Chro), Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật cho cán bộ đoàn, đoàn viên và thanh thiếu niên trên địa bàn huyện Kông Chro.

Sở Tư pháp phối hợp tổ chức Tổng kết Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp 08/05/2024

Thực hiện Kế hoạch số 555/STP-ĐHĐT ngày 05 tháng 4 năm 2024 giữa Sở Tư pháp và Trường Đại học Đồng Tháp, ngày 04 tháng 5 năm 2024, Sở Tư pháp phối hợp với Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức Tổng kết Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp năm 2024. Đến dự có bà Lê Thị Hồng Phượng, Giám đốc Sở Tư pháp/Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi cùng hơn 400 sinh viên của Trường Đại học Đồng Tháp đến dự và cổ vũ cho Cuộc thi.

Đồng Nai: Phát động phong trào thi đua xây dựng các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hiệu quả 26/04/2024

Ngày 23/4/2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND về phát động phong trào thi đua xây dựng các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Theo đó, phong trào được phát động từ ngày 01/5/2024 đến hết ngày 31/5/2025.

Cần Thơ góp ý dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên 23/04/2024

Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên (dự thảo luật). Hội thảo ghi nhận các ý kiến nhằm hoàn thiện các quy định trong dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên; qua đó góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác bảo vệ, giáo dục người chưa thành niên trong tình hình mới.

Long An: 4.386 đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản pháp luật mới đợt 1 năm 2024 19/04/2024

Nhằm triển khai, phổ biến, kịp thời các văn bản pháp luật mới để quán triệt đầy đủ những tư tưởng, quan điểm chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với các lĩnh vực mà văn bản pháp luật mới điều chỉnh, ngày 16/4/2024, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Long An tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản pháp luật theo Kế hoạch số 438/KH-UBND ngày 06/02/2024 của UBND tỉnh.

Sở Tư pháp Lạng Sơn tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật; kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở 15/04/2024

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-STP ngày 07/02/2024 của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 và Công văn số 263/UBND-KT ngày 02/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thực hiện Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh phân công cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp giúp đỡ, hỗ trợ các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2025.