Liên kết website

Hà Nội xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng 22/02/2023

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới với quan điểm lấy người dân là trung tâm, là chủ thể,đặt an toán, tính mạng của người dân là trên hết, ngày 16/02/2023 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND về việc truyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đà Nẵng: Công tác PBGDPL năm 2023 cần gắn với vấn đề dư luận xã hội quan tâm 22/02/2023

Đó là một trong những nội dung yêu cầu chỉ đạo của bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật thành phố tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) TP. Đà Nẵng, chiều 16/2.

Hà Tĩnh: Có 208/216 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 22/02/2023

Thực hiện quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 gửi Sở Tư pháp để tổng hợp và báo cáo Bộ Tư pháp.

Quận Long Biên (Hà Nội) sẽ tổ chức Cuộc thi “Hòa giải viên giỏi” năm 2023 21/02/2023

UBND quận Long Biên vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Hoà giải viên giỏi” trên địa bàn quận năm 2023 nhằm triển khai thực hiện chủ đề của quận là “Năm chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống người dân, kỷ niệm 20 năm thành lập Quận”. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023.

Sở Tư pháp Hà Tĩnh: Ký kết các chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 19/02/2023

Chiều ngày 16/02/2023, Sở Tư pháp Hà Tĩnh tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (PBGDPL) năm 2023.

Triển khai thực hiện "Đề án Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025", năm 2023 19/02/2023

Ngày 14/2/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 – 2025” năm 2023.

Hà Nội tăng cường thông tin, tuyên truyền dự thảo chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) 17/02/2023

Ngày 16/2/2023 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND về việc tăng cường thông tin, tuyên truyền dự thảo chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

UBND tỉnh Bình Thuận triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 16/02/2023

Ngày 31/01/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 236/KH-UBND triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đổi mới cách thức tổ chức thực hiện góp phần đưa công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ngày càng hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của người dân và xã hội, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân. Tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với hoạt động chuyển đổi số, xây dựng hệ thống thông tin PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đồng bộ, thống nhất từ trung ương đến địa phương.

Sóc Trăng ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 15/02/2023

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Hoà giải ở cơ sở, Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các văn bản pháp luật liên quan, ngày 07/02/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023.

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Nghệ An hướng dẫn tuyên truyền phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ 2 15/02/2023

Ngày 08/02/2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục phấp luật (PBGDPL) tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 142/HĐPH về hướng dẫn tuyên truyền phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ 2.