Liên kết website

Huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số 26/08/2020

Để tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số có cơ hội vươn lên, thu hẹp khoảng cách, thời gian qua Đảng bộ huyện Tam Đảo đã đề ra nhiều chính sách ưu tiên đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó xác định, công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho đồng bào dân tộc một nhiệm vụ quan trọng.

Ngành Tư pháp Quảng Nam đẩy mạnh tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 20/08/2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trong tình hình mới và nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam đã kịp thời ban hành văn bản đề nghị thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo, triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19.

Ninh Bình: Tăng cường phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 20/08/2020

Ngày 18/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) Ninh Bình đã ban hành văn bản số 362/UBND-VP7 về việc phổ biến các luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9.

Họp bàn triền khai tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020” 17/08/2020

Để triển khai thực hiện Kế hoạch số 80/KH-HĐ ngày 30/6/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Quảng Bình về tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020”, ngày 14/8/2020, Ban Tổ chức Cuộc thi họp triển khai tổ chức Cuộc thi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

UBND tỉnh Quảng Bình tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật 14/08/2020

Ngày 13/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2858/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình.

Phú Yên: Tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” cấp tỉnh 14/08/2020

Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” và hướng tới hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020, ngày 04/8/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND về tổ chức hội thi “Hòa giải viên giỏi” tỉnh Phú Yên lần thứ II năm 2020.

Vĩnh Phúc tăng cường chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 14/08/2020

Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân, ngày 10/8/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ban hành Chỉ thị số 41-CT/TU về việc lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW và thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư

Sở Tư pháp Đồng Tháp phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở 14/08/2020

Tiếp tục thực hiện nội dung Kế hoạch số 3041/KHPH-STP-HCCB ngày 03 tháng 12 năm 2019 giữa Sở Tư pháp và các Tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tỉnh về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2021, ngày 07 tháng 8 năm 2020, Sở Tư pháp phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền pháp luật; cập nhật kiến thức pháp luật về hòa giải ở cơ sở; pháp luật hôn nhân và gia đình… cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở tại thị xã Hồng Ngự và huyện Tam Nông.

Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại tỉnh Quảng Nam 13/08/2020

Thực hiện trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh tại Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 11/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam với vai trò là cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, hằng năm, đều tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp hướng dẫn các địa phương, đơn vị tiếp tục ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó, nội dung phổ biến các quy định pháp luật về hôn nhân gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; phòng chống các tệ nạn xã hội...luôn được quan tâm chú trọng, tạo nhiều chuyển biến tích cực góp phần thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư.

Hà Nam: Ban hành Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 09/08/2020

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32- CT/TW, ngày 05/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Hà Nam.