Danh sách thành viên

Danh sách thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương

TT
Họ và tên
Chức vụ - Cơ quan
Thành viên
1
Lê Thành Long
Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Chủ tịch
2
Phan Chí Hiếu
Thứ trưởng Bộ Tư pháp
Phó Chủ tịch thường trực
3
Trương Minh Tuấn
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Phó Chủ tịch
4
Phạm Mạnh Hùng
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phó Chủ tịch
5
Nguyễn Văn Pha
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Phó Chủ tịch
6
Kiều Đình Thụ
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
Ủy viên
7
Nguyễn Thành Cung
Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Ủy viên
8
Đặng Văn Hiếu
Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an
Ủy viên
9
Nguyễn Tiến Dĩnh
Thứ trưởng Bộ Nội vụ
Ủy viên
10
Phạm Minh Huân
Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ủy viên
11
Huỳnh Vĩnh Ái
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ủy viên
12
Trương Tấn Viên
Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Ủy viên
13
Lê Dương Quang
Thứ trưởng Bộ Công thương
Ủy viên
14
Hà Công Tuấn
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ủy viên
15
Trần Hồng Hà
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ủy viên
16
Nguyễn Thanh Long
Thứ trưởng Bộ Y tế
Ủy viên
17
Trương Chí Trung
Thứ trưởng Bộ Tài chính
Ủy viên
18
Hoàng Xuân Lương
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Ủy viên
19
Phạm Việt Tiến
Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam
Ủy viên
20
Trần Minh Hùng
Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam
Ủy viên
21
Nguyễn Hoài Dương      
Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam
Ủy viên
22
Nguyễn Thế Kỷ
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
Ủy viên
23
Nguyễn Song Phi
Trung tướng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Ủy viên
24
Nguyễn Văn Ngàng
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
Ủy viên
25
Nguyễn Duy Lượng
Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam
Ủy viên
26
Bùi Thị Hòa
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Ủy viên
27
Nguyễn Long Hải
Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Ủy viên
28
Lê Minh Tâm
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam
Ủy viên
29
Nguyễn Văn Chiến
 
Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng thư ký Liên đoàn luật sư Việt Nam
Ủy viên
30
Phạm Thu Hằng
Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
Ủy viên
 
 
 
 

Các tin khác.............................

Các tin đã đưa ngày: