Danh sách thành viên

Danh sách thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương (2019)

1. Ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng;
2. Ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng;
3. Ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch Hội đồng;
4. Ông Nguyễn Hữu Độ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng;
5. Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Hội đồng;
6. Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng;
7. Ông Lê Chiêm, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên;
8. Ông Lê Quý Vương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên;
9. Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên;
10. Ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Ủy viên;
11. Ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên;
12. Ông  Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Ủy viên;
13. Ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên;
14. Ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên;
15. Ông Nguyễn Trường Sơn,Thứ trưởng Bộ Y tế, Ủy viên;
16. Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;
17. Bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên;
18. Bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên;
19. Ông Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên;
20. Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên;
21. Ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Ủy viên;
22. Ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy viên;
23. Bà Vũ Việt Trang, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Ủy viên;
24. Ông Lâm Kiết Tường, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy viên;
25. Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên;
26. Ông Nguyễn Song Phi, Trung tướng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên;
27. Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Ủy viên;
28. Ông Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên;
29. Bà Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên;
30. Ông Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên;
31. Bà Lê Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Ủy viên;
32. Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam, Ủy viên;
33. Ông Đoàn Duy Khương, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Ủy viên./.

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: