Liên kết website

Tủ sách pháp luật

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm phục vụ tìm hiểu kiến thức pháp luật trong nhà trường

Thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật biên soạn Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm phục vụ tìm hiểu kiến thức pháp luật trong nhà trường và rà soát Bộ câu hỏi, đáp án cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh THPT năm 2016, 2017; bổ sung nguồn tài liệu tham khảo nhằm giới thiệu, phổ biến kịp thời các quy định pháp luật mới cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường.

Các tin đã đưa ngày: