Liên kết website

Tờ gấp tìm hiểu về Phiếu lý lịch tư pháp

29/11/2023

Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.
Các tin đã đưa ngày: