Liên kết website

Tủ sách pháp luật

100 câu hỏi đáp, tình huống giới thiệu một số quy định pháp luật mới

Thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật biên soạn 100 câu hỏi đáp, tình huống giới thiệu một số quy định pháp luật mới được thông qua tại kỳ họp thứ 5, 6 Quốc hội khóa XIV; bổ sung tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật trên Trang thông tin điện tử về phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

Các tin đã đưa ngày: