Liên kết website

Tăng cường năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh để thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tập huấn, bồi dưỡng cho hòa giải viên

15/11/2020

Thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022” (Đề án); Kế hoạch thực hiện Đề án của Bộ Tư pháp năm 2020, ngày 13/11/2020, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn về phương pháp và kỹ năng tập huấn về hòa giải ở cơ sở cho tập huấn viên cấp tỉnh khu vực miền Bắc.

Các đại biểu tham dự Hội nghị là tập huấn viên cấp tỉnh của 23 tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc (từ Ninh Bình trở ra). Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phan Hồng Nguyên - Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật nhấn mạnh: Cũng như mọi lĩnh vực công tác khác, đối với công tác Tư pháp nói chung và công tác hòa giải ở cơ sở nói riêng thì nhân lực luôn là yếu tố hàng đầu, quyết định chất lượng, hiệu quả, thành công. Thời gian vừa qua, hơn 600.000 hòa giải viên trên cả nước đã hoạt động hiệu quả, tích cực, kết quả hòa giải thành đạt cao trên 80%. Trung bình mỗi năm các tổ hòa giải ở cơ sở trên cả nước hòa giải thành khoảng 120.000 vụ việc, đã góp phần vào ổn định an ninh trật tự tại thôn, xóm, khu dân cư; không để phát sinh những điểm nóng, sự việc phức tạp; hạn chế đơn thư khiếu kiện, giảm áp lực công việc cho chính quyền. Tuy nhiên thực tiễn cho thấy, vẫn tồn tại tình trạng hòa giải viên chủ yếu hòa giải bằng kinh nghiệm của bản thân, hoạt động hòa giải chưa chuyên nghiệp. Hạn chế này do công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực về hòa giải ở cơ sở chưa được quan tâm đúng mức. Chính vì vậy, một trong những nhiệm vụ, giải pháp mà Quyết định số 428/QĐ-TTg nêu ra là “xây dựng đội ngũ tập huấn viên có đủ trình độ, kiến thức, kỹ năng giảng dạy cho hòa giải viên”.
Đến nay, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên cả nước đã xây dựng được đội ngũ tập huấn viên về hòa giải ở cơ sở cấp tỉnh (từ 03 - 05 người/01tỉnh), cấp huyện (từ 04 - 08 người/01 quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) từ nguồn cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp; cán bộ, công chức thuộc tổ chức chính trị - xã hội tham gia công tác hòa giải ở cơ sở; báo cáo viên pháp luật... Hội nghị được tổ chức nhằm trang bị cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh về phương pháp và kỹ năng tập huấn, bồi dưỡng để đội ngũ này có đủ năng lực tiếp tục tập huấn lại cho đội ngũ tập huấn viên cấp huyện hoặc trực tiếp tập huấn cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở.
 Với phương pháp giảng dạy tiên tiến, kết hợp sử dụng các công cụ, phương tiện dạy học hiện đại (lấy người học làm trung tâm, tăng cường sự tương tác giữa giảng viên và người học, giữa người học với người học), hội nghị đã tạo ra bầu không khí học tập sôi nổi, tích cực, đạt được mục tiêu đề ra. Kết thúc Hội nghị các đại biểu đã nắm được phương pháp tổ chức, vận hành lớp tập huấn theo phương pháp hiện đại, cách ra bài tập, cách “học mà chơi” cho học viên, cách ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng như trò chơi Kahoot, Ô chữ…
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: