Liên kết website

Khánh Hòa: Tăng cường phối hợp triển khai Luật Cư trú

19/07/2021

Vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản số 6160/UBND-NC ngày 08/7/2021 gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 4610/KH-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh về việc “Triển khai Luật Cư trú trên địa bàn tỉnh Khánh hòa”, đồng thời quan tâm, phối hợp với lực lượng Công an trong việc triển khai thực hiện Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ chủ chốt của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp và trong lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh; tổ chức tập huấn chuyên sâu cho lực lượng làm công tác đăng ký, quản lý cư trú thuộc Công an tỉnh; chủ trì phối hợp với Sở xây dựng và các cơ quan có liên quan tham mưu, đề xuất triển khai, thực hiện quy định tại điểm b khoản 3 Điều 20 Luật Cư trú.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện việc chứng thực các loại giấy tờ xác nhận chỗ ở hợp pháp, giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân, giấy tờ xác nhận đủ diện tích nhà ở đăng ký thường trú và giấy tờ xác nhận các điều kiện để đăng ký thường trú cho công dân theo quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời, tạo điều kiện hỗ trợ về cơ sở vật chất, bố trí địa điểm tiếp dân thuận lợi tại Công an các xã, phường, thị trấn để phục vụ cho quá trình triển khai thực hiện Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Hải Dương
Các tin đã đưa ngày: