Liên kết website

Quảng Bình tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW

29/10/2019

Nhằm tôn vinh, ghi nhận những đóng góp tích cực của các tập thể và cá nhân trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.

Ngày 28/10/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4059/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.
Cụ thể, có 04 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, đó là: UBND xã Quảng Trung (thị xã Ba Đồn); Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Tư pháp huyện Lệ Thủy; UBND xã Xuân Ninh (huyện Quảng Ninh).
Dịp này, có 02 cá nhân cũng được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh gồm ông Trần Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh và bà Nguyễn Thị Tiến, Công chức Tư pháp - Hộ tịch, UBND phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn./.
Đoàn Hòa
Các tin đã đưa ngày: