Liên kết website

Vĩnh Phúc: Phổ biến giáo dục pháp luật cần lấy người dân làm trung tâm

26/08/2020

Sáng 25/8, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2016-2020 và triển khai Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 10/8/2020 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW và thực hiện Kết luận số 80-KL của Ban Bí thư. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh. Về phía tỉnh Vĩnh Phúc có Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Văn Bắc...

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND, các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết đề ra đã cơ bản được thực hiện đáp ứng yêu cầu. Công tác PBGDPL đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả tốt, đóng góp quan trọng vào việc phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Công tác quản lý nhà nước về PBGDPL được chú trọng và tăng cường hơn. Công tác chỉ đạo của các cấp, các ngành được quan tâm, hàng năm đã xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Việc triển khai nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai hướng mạnh về cơ sở. Nội dung PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp hơn với từng đối tượng, địa bàn. Hình thức PBGDPL đã được thực hiện đa dạng, phong phú, sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực. Nội dung tuyên truyền đã bám sát vào nhiệm vụ kinh tế, chính trị - xã hội tại địa phương…
Nhờ việc triển khai tốt công tác PBGDPL, hầu hết các xã trên địa bàn tỉnh đã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Đến nay có 112/112  xã đạt chuẩn nông thôn mới, được xếp vào nhóm tỉnh dẫn đầu cả nước trong xây dựng nông thôn mới. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh được đảm bảo. Tình hình tội phạm về trật tự xã hội, tai nạn giao thông năm sau đều giảm hơn năm trước.

Cũng tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Bắc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp Vĩnh Phúc đã Phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 10/8/2020 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU. Mục đích kịp thời tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chỉ thị số 41-CT/TU nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, nâng cao ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân…

PBGDPL cần lấy người dân làm trung tâm

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cơ bản nhất trí với nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong Báo cáo. Theo Thứ trưởng, PBGDPL cần lấy người dân làm trung tâm, từ đó tạo dựng được niềm tin của người dân vào hệ thống pháp luật, thực thi pháp luật. Do đó, cần tăng cường đối thoại chính sách pháp luật, giải đáp pháp luật, trong đó quan tâm giải đáp về những vướng mắc pháp luật phổ biến trong áp dụng pháp luật, kể cả của cán bộ, công chức, doanh nghiệp và người dân. Trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị tiếp tục phát huy vai trò của cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là cán bộ đảng viên ở cơ sở; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL …
Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo, sự nỗ lực của cơ quan tư pháp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh tin tưởng rằng tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL mà cụ thể là thực hiện thành công Chỉ thị số 41 của Tỉnh ủy, tiếp tục đưa công tác PBGDPL hiệu quả hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới…
Theo Cổng Thông tin BTP
Các tin đã đưa ngày: