Liên kết website

Tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường” vào ngày Pháp luật Việt Nam (09/11)

29/10/2020

Nhằm tôn vinh các thí sinh đạt giải, các nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi; các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc triển khai tổ chức Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường” nhân dịp Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020.

Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi sẽ được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 09/11/2020, cụ thể:

1. Thời gian, địa điểm
-  Thời gian: 01 buổi, ngày 09/11/2020 (Thứ Hai).
- Địa điểm: Trụ sở Bộ Tư pháp (số 58-60 Trần Phú, Ba Đình, TP. Hà Nội).

2. Chương trình Lễ tổng kết, trao giải: Đón tiếp đại biểu; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; báo cáo tổng kết Cuộc thi; phát Phóng sự Cuộc thi; phát biểu của Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi; phát biểu của đại diện thí sinh đạt giải; công tác khen thưởng, trao giải.

3. Thành phần tham dự: Đại diện Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, CTCP Tập đoàn Giáo dục Egroup; thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký giúp việc Cuộc thi; đại diện Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thí sinh đạt giải; các thí sinh đạt giải; tập thể, cá nhân được khen thưởng và một số các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, Hà Nội.

4. Nhiệm vụ cần triển khai
- Ban Tổ chức đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo, phân công thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi và đơn vị chức năng trực thuộc phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Tư pháp chuẩn bị và triển khai các  nhiệm vụ, hoạt động phục vụ tổ chức Lễ Tổng kết, trao giải Cuộc thi theo đề nghị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Cuộc thi; viết, đưa tin, bài, truyền thông trước, trong và sau Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi; nêu gương, tôn vinh các thí sinh đạt giải Cuộc thi trên các báo, phương tiện truyền thông thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan; phân công đơn vị đầu mối tham mưu việc thực hiện khen thưởng; chỉ đạo các địa phương, trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ và động viên thí sinh tham dự Lễ tổng kết, trao giải bảo đảm phù hợp, an toàn.
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thí sinh đạt giải và  tập thể, cá nhân được khen thưởng có trách nhiệm: Trao đổi, thống nhất với các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh và báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ thí sinh, tập thể, cá nhân tham dự Lễ tổng kết, trao giải đầy đủ, đúng thời gian, bảo đảm an toàn, tiết kiệm; phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn truyền thông, viết và đưa tin, bài về các thí sinh đạt giải, tập thể, cá nhân được khen thưởng tại địa phương mình nhằm tôn vinh, động viên, nêu gương và tạo sức lan tỏa sâu rộng vào dịp hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2020.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị thông tin, đề xuất với Ban Tổ chức Cuộc thi (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp) để xem xét, giải quyết kịp thời./.
 (Chi tiết tại Kế hoạch số 3987/KH-BTCCT ngày 28/10/2020 kèm theo)
 Ban Tổ chức Cuộc thi
Các tin đã đưa ngày: